KMP sa CBCP: Tulungan n’yo kami sa CARPER

on . Posted in Print Media News
Nagtungo ang isang grupo ng mga magsasaka sa Pope Pius XII Catholic Center sa Paco, Manila upang igiit sa mga Obispo ang kanilang posisyon sa Comprehensive Agrarian Reform Program with Extension and Reform (CARPER).

Sinabi ni Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) Secretary General Antonio Flores na umaasa sila na muling ikokonsidera ng mga Obispo ang kanilang posisyon na bumabatikos sa pagpapatupad ng CARPER, na lalo lang nagpapalubog sa kahirapan sa mga magsasaka dahil patuloy pa rin ang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa...

Soure: Balita.net