#AskDarla 3

Alam niyo ba na may karampatan parusa sa mga kasamà kapag hindi nila nagampanan ang napagkasunduang kontrata? Narito na ang pangatlong episode ng #AskDarla. | #agrarianreformPH