#AskDarla 1

Sa unang episode ng #AskDarla, sasagutin niya ang isang tanong tungkol sa mga karapatan ng may-ari at uumupa ng lupa sa isyu ng pagpapalit-tanim. | #agrarianreformPH