#AskDarwin 1.3

Ang pamamagitan at pakikipagkasundo ba ay mga uri ng alternative dispute resolution? Alamin sa pangatlong episode ng #AskDarwin.  #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery