#AskDarwin 2.1

Sa unang episode sa pangalawang serye ng #AskDarwin, sasagutin niya ang tanong kung ang may-ari ba ay may karapatang pumili at magtakda ng magiging benepisyaryo sa kanyang lupa. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity  #AgrarianJusticeDelivery