#AskDarwin 2.3

Paano mo malalaman kung napili kang Agrarian Reform Beneficiary (ARB)? Alamin sa pangatlong episode ng ikalawang serye ng #AskDarwin. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery