#AskDARla 2.1

Ilalahad ni Darla ang mga uri ng sigalot pang-agraryo, dito sa bagong #AskDARla. Kung may iba pa kayong katanungan tungkol sa mga sigalot sa lupang pang-agraryo, mag-message lamang sa @dargovph sa Facebook, Twitter at Instagram. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #AgrarianJusticeDelivery