Patuloy ang mga pagsasanay para maka-sabay!

socmed card 1 august 13 2018#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change