Patuloy ang pamamahagi ng lupa, congratulations po sa mga kapatid nating magsasaka diyan sa Rizal!

socmed card national 1 october 8 2018#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change