Mas mabilis po ang daloy ng suportang serbisyo kapag organisado!

socmed card national 1 october 25 2018#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change