Para po maipatupad ng mas maayos at organisado!

socmed card national 1 november 23 2018Ang Freedom of Information Program (FOI) ay ang pagbubukas sa mga mamamayan ng mga pampublikong dokumento. Nakapaloob din dito ang mga eksepsiyon sa pagbubukas ng mga nasabing dokumento at mga hakbang para maakses ang mga pampublikong dokumento. | #AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change