Agad ding na-install sa kanilang lupa ang mga magsasakang nabigyan ng titulo sa Hacienda Luisita

hacienda luisita 2#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange