Welcome to DAR Region VIII

Region VIII News

socmed card reg 1 sept. 9 2018
September 09, 2018 93

Pahalagahan po ang lupang nakamit, congrats po tay!

#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change Read More..
socmed card 1 reg september 8 2018
Sep 08, 2018 99

Bawal po ang limitadong serbisyo, asahan n'yo po yan!

#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change Read More..
socmed card reg 1 sept. 7 2018
Sep 07, 2018 59

Pagyamanin n'yo po ang lupa 'tay, congrats po!

#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change Read More..
socmed card reg 1 sept. 6 2018
Sep 06, 2018 80

Congrats po sa mga kababayan natin diyan sa Western Samar!

#AgrarianReform #DAR4Farmers #Land4Farmers #ComfortableLifeForAll #PartnerForChange #CARP@30:DARe2Change Read More..

Region 8 Calendar of Activities