Sa tulong ng Project conVERGE napaglapit ang apat na libong magsasaka sa mga palengke para sa mas madaling pagdala ng mga produkto.