Ito rin ay simbolo ng hiling ng mga magsasaka para sa patuloy na suporta ng DAR at pagpapatupad ng CARP. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #SupportServicesDelivery #DARevolution