Patuloy ang pamamahagi ng lupang sakahan ng DAR para sa mga benepisyaryo ng CARP. Kasunod rin dito ang pamimigay ng mga suportang serbisyo na layong mapaunlad ang buhay ng mga magsasaka. #AgrarianReformPH #LandTenureSecurity #DARevolution