Ito ay pakikiisa ng DAR at ng iba pang ahensiya ng pamahalaan para pigilan at labanan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa bansa. #AgrarianReformPH #AgrarianJusticeDelivery