Sa Sipag at Tiyaga, Malayo Ang Mararating

Ang mga nagsipagtapos mula sa FBS sa Delfin Albano na masayang hawak-hawak ang kanilang mga certificates kasama ang ibang manggagawa ng DAR at LGU ng Delfin Albano.

Ang mga nagsipagtapos mula sa FBS sa Delfin Albano na masayang hawak-hawak ang kanilang mga certificates kasama ang ibang manggagawa ng DAR at LGU ng Delfin Albano.

DELFIN ALBANO, ISABELA - Kulang kulang na tatlumpung kilometro mula sa munisipyo matatagpuan ang Sitio ng Villa TJ sa Barangay Carmencita, bayan ng Delfin Albano. Dito ginanap ang mga sesyon ng Farm Business School (FBS) na nagsimula noong ika-14 ng Nobyembre 2018 at nagtapos noong ika-13 ng Pebrero 2019. Dinaluhan ito ng 51 na estudyanteng magsasaka, 36 rito ay Agrarian Reform Beneficiaries (ARBs).

Ang FBS ay may 25 na paksa na tumatalakay sa iba’t ibang aspeto ng pagiging negosyanteng magsasaka. Mula sa pagtatanim hanggang sa pagproseso ng mga ani, maging sa pagbebenta nito sa palengke. Natuturuan rin ang mga magsasaka sa pangangasiwa ng kanilang gastusin at kita sa kanilang negosyo. Ginagamit ng FBS ang pamamaraan ng learning by doing sa klase; agarang  nagamit ng mga magsasaka ang mga konseptong natatalakay sa kani-kanilang sakahan, taniman, at kabuhayan sa pamamagitan ng pagsasanay at mga gawaing aktuwal.

Bahagi rin ng programa ng FBS ang pagkakaroon ng Lakbay Aral. Sila ay pumunta sa tatlong lugar kung saan kanilang aktuwal na nakita ang kanilang natutunan; sila rin ay nabigyan ng pagkakataong makapanayam ang mga namamahala sa lugar na kanilang dinalaw upang makahingi ng impormasyon at payo sa pangangasiwa ng negosyo.  Kanilang dinalaw ang palengke ng Tumauini, Isabela, Cagayan Valley Research Center of the Department of Agriculture (DA-CVRC) sa Ilagan City, and Aranda’s Farm sa Roxas Isabela.

Hindi lamang dapat limitado sa pagtatanim at pag-aani ang kaalaman ng mga magsasaka upang mapaganda ang kita mula rito. Isang mahalagang aspeto ng pagpapaunlad ng buhay ng mga magsasaka ang pagkakaroon ng kaalaaman sa pagnenegosyo. Layunin ng FBS na maintindihan ng mga dumalo ang mga simple at pangunahing kaalaman sa pagnenegosyo na kanilang magagamit sa pagbebenta ng kanilang mga pinaghirapang produkto.

Si Gloria Verano habang kaniyang inaalala ang mga natutunan mula sa FBS sa Delfin Albano.

"Kaya pala parang di kame kumikita noon, kelangang isama sa kwenta ang nagastos mula sa pagtatanim hanggang sa pagbebenta. Dahil sa FBS, natuto kameng magrecord at maglista." Maluha-luhang sambit ni Gloria Verano habang nagbabahagi ng kanyang natutunan sa FBS.

Isa si Gloria sa mga masugid na pumasok sa lahat ng pulong ng FBS. Malaki ang kaniyang pasasalamat sa programang ito ng DAR sa tulong ng LGU ng Delfin Albano.

Ang FBS ay isa sa mga programa ng DAR na idinadala sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization (ARBO) na nangangailangan nito. Bagaman may mga iba pang programa ang DAR kung saan naiimbitahan ang mga ARBs mula sa iba’t ibang lugar at sila ay nababahaginan ng mga kaalaman sa pagsasaka at pagnenegosyo, naiiba ang FBS sapagka’t ito ay inilalapit sa lugar kung nasaan sila at nakadepende sa oras na pinakamainam para sa lahat ng kasali. Malayo man sa bayan ang Sitio ng Villa TJ, dinala ng DAR ang FBS sa kanilang lugar upang matulungan ang mga magsasaka ng Isabela na mas malayo ang marating. MARIELLE ELAIDA G. MONTECLARO, PIO-Isabela