DAR Sarangani pursues ISO 9001:2015 Certification to better serve the ARBs

Employees of DAR-Sarangani province as they commit themselves to pursue ISO 9001:2015 Certification. 

General Santos City –In its quest to provide quality service to the agrarian reform beneficiaries (ARBs) and other stakeholders, the Department of Agrarian Reform (DAR) – Sarangani pursues ISO 9001:2015 certification as it conducted a refresher course for the Internal Quality Auditors (IQAs) on October 28-30, 2020 at the DAR Provincial Office.

The course, entitled “Guidelines for Auditing Management Systems”, aims to provide additional skills to the selected DAR IQAs to make them competent in the conduct of objectively auditing the Quality Management System (QMS) of the DAR-Sarangani provincial office. The IQAs are selected employees of DAR Sarangani who were screened based on the criteria set by the Standard.

DAR Regional Adjudicator Atty. Henry M. Gelacio, an ISO Certified Auditor and Resource Person during the training said, “The training was able to enhance the skills of the IQAs to manage an audit program and do actual audit for DAR Sarangani provincial management systems. The IQAs will have to ensure that necessary corrective actions are undertaken once they detect non-conformances to the ISO standards.”

As the IQAs took their oath, ISO Champion and Provincial Agrarian Reform Program Officer Cenon S. Original, emphasized that the primary role of the IQAs is to be the first line of defense in maintaining the QMS.

During the awareness activity conducted this November, Original explained that the organization with a QMS based on ISO 9001:2015 Standard always prioritizes the delivery of quality services aimed at satisfying its clients to the highest degree.

Employees of DAR-Sarangani province as they commit themselves to pursue ISO 9001:2015 Certification. 

“The QMS will help the entire organization in the delivery of quality services. To attain quality, the established interactive systems and processes of the province, that comprises the QMS, are customer focused, designed to conform to the ISO Standards and compliant to all statutory, mandatory, and regulatory laws,” Original added.

Original said, that the journey to ISO accreditation has a narrow path as it requires the commitment and support of the Top Management, Division Chiefs, Municipal Agrarian Reform Program Officers, and dedicated employees. Aside from doing the regular responsibilities, DAR offices pursuing ISO certification will have to go the extra mile to come up with a management system with an end in view of satisfying their clients and seeking continual improvement.

So far, only eleven DAR offices have been awarded with QMS ISO Certifications, namely, the DAR Central Office; the Regional Offices of Ilocos, CaLaBaRZon, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas; and the provincial offices of Batangas, Pangasinan, Antique, North Cotabato, and Sultan Kudarat .

“I salute the dedicated workforce of DARPO Sarangani for their determination to improve the delivery of quality services and outputs and embracing quality as their lifetime quest to the ARBs”, PARPO Original concluded.

DAR Sarangani patuloy ang pagsusumikap na magkaroon ng sertipiko sa ilalim ng ISO 9001:2015 upang lalong mapabuti ang serbistyo sa mga ARBs

General Santos City – Patuloy ang pagsusumikap ng Department of Agrarian Reform (DAR)-Saranggani sa layunin nitong magkaroon ng sertipiko sa ilalim ng ISO 9001:2015, upang makapagbigay ng de-kalidad na serbisyo sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) at iba pa nilang mga sineserbisyuhan, kaya kamakailan lamang ay nagsagawa ang ahensiya ng isang refresher course para sa mga Internal Quality Auditors (IQAs) noong Oktubre 28-30, 2020 na ginanap sa opisina ng DAR Sarangani.

Ang kursong kanilang pinag-aralan na “Guidelines for Auditing Management Systems” ay naglalayong magturo sa mga IQAs sa tamang paraan ng pag-a-audit ng mga Quality Management System (QMS) ng DAR-Sarangani. Ang mga IQAs ay mga napiling empleyado ng DAR Sarangani alinsunod sa pamantayan na itinakda sa ISO Standard.

Sinabi ni DAR Regional Adjudicator Atty. Henry M. Gelacio, isang sertipikadong ISO Auditor at Resource Person sa nasabing pagsasanay, "Ang pagsasanay ay nagkaloob ng karagdagang kaalaman sa mga IQAs upang mapamahalaanan nila ng tama ang isang programa sa pag-a-audit at makapagsagawa ng aktuwal na pag-a-audit sa mga sistema ng pamamahala sa lalawigan ng DAR-Sarangani. Kailangang tiyakin ng mga IQAs na makapagsagawa ng pagwawasto kung sakaling makakita sila sa sistema na hindi nakasunod sa mga pamantayan ng ISO.”

Habang nanumpa ang mga IQAs, binigyang diin ni ISO Champion at Provincial Agrarian Reform Program Officer Cenon S. Original na ang pangunahing papel ng IQAs ay ang pagiging unang linya ng depensa sa pagpapanatili ng QMS.

Sa isang awareness activity na isinagawa ngayong buwang ng Nobyembre, ipinaliwanag ni Orihinal na ang isang organisasyon na may QMS base sa ISO 9001: 2015 Standard ay kinakailangang nakatuon sa paghahatid ng mga kalidad na serbisyo para sa kasiyahan ng mga kliyente nito.

"Ang QMS ay makatutulong sa buong samahan sa paghahatid ng mga kalidad na serbisyo. Upang makamit ang kalidad, ang itinatag na mga sistema at mga proseso, na binubuo ng QMS ay nakatuon sa mga kliyente, na idinisenyo upang sumunod sa mga pamantayan sa ISO at sumusunod sa lahat ng naayon sa batas, mandato at regulasyong ipinag-uutos, "dagdag pa ni Orihinal.

Sinabi ni Original na ang paglalakbay sa akreditasyon ng ISO ay isang makitid na landas dahil kinakailangan nito ang pangako at suporta ng top management, Division Chiefs, Municipal Agrarian Reform Program Officers at mga dedikadong empleyado. Bukod sa paggawa ng mga regular na responsibilidad, ang mga empleyado ng mga opisinang nagnanais magkaroon ng sertipiko ay kinakailangang magsagawa ng karagdagang gawain upang makabuo ng isang sistema ng pamamahala na may layuning magkaroon ng kasiyahan ang mga kliyente, at patuloy na naghahanap para pagpapabuti ng sistema.

Sa kasalukuyan, may labing-isa pa lamang na mga opisina ng DAR ang nagawaran ng QMS ISO Certification, kabilang na ang mga sumusunod: DAR Central Office; regional offices ng Ilocos, CaLaBaRZon, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas; at ang provincial offices ng Batangas, Pangasinan, Antique, North Cotabato, and Sultan Kudarat

"Saludo ako sa nakatuong lakas ng manggagawa ng DARPO-Sarangani para sa kanilang pagpapasiya na mapagbuti ang paghahatid ng mga kalidad na serbisyo at gawain at yakapin ang kalidad bilang kanilang panghabambuhay na layunin para sa mga ARBs," pagtatapos ni Original.