DAR to revive farmers’ livelihood ruined by recent typhoons

The Department of Agrarian Reform (DAR) is ready to help farmers rise again after their livelihood was ravaged by super typhoons Quinta, Rolly, and Ulysses.

Agrarian Reform Secretary Brother John Castriciones said that agrarian reform beneficiaries (ARBs) enrolled by the DAR to the Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) would receive compensation for their farm’s damages and losses.

“The Department is closely working with the PCIC to assist our affected farmers to immediately indemnify them from their losses,” Castriciones said.

Brother John also announced that apart from the insurance, the DAR, through its partnership with the Land Bank of the Philippines, will also activate its financial support program for ARBs called “E-ARISE-ARBs or Expanded Assistance to Restore and Install Sustainable Enterprises for Agrarian Reform Beneficiaries and Small Farm Holders Program.

“E-ARISE program started year 2018, and we have allocated PhP100-million for our farmers. One of the objectives of this program is to provide credit support for post-disaster emergency needs to restore livelihood and farming activities of disaster-affected ARBs,” he said.

There are two types of loan packages for E-ARISE: One is the livelihood/agri-enterprise loan which is intended to finance farmers’ needs for their farms and other livelihood activities; and the other one is providential loan for the improvement or repairs of their houses, among others.

Brother John explained that agrarian reform beneficiaries’ organizations (ARBOs) are the conduit of this program. Individual farmers should notify the ARBOs, where they are members of, so that proper coordination can be done by the ARBOs with the DAR’s municipal or provincial offices to assess the damages and provide funds that would help them revive their economic lives.

“I advise our ARBs to immediately contact their ARBOs so that they would know what other assistance they could get from DAR to help them rise again. Aside from E-ARISE, we also have other financial assistance, such as Accessible Fund for Delivery to Agrarian Reform Beneficiaries (AFFORD to ARBs), Credit Assistance Program Program Beneficiaries Development (CAP-PBD) and Agrarian Production Credit Program (APCP). All these loaning programs for our farmers have very minimal interests,” Castriciones said.

Bicol Region, Central Luzon, and Cagayan Valley Region were the most devastated regions ravaged by these super typhoons that impacted the whole country.

DAR tutulungang makabangon muli ang mga magsasakang nasalanta ng bagyo

Handa ang Department of Agrarian Reform (DAR) upang tulungang makabangong muli sa kanilang pamumuhay ang mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) na nasalanta ng mga malalakas na bagyong Quinta, Rolly at Ullyses.

Inihayag ni Agrarian Reform Secretary Brother John Castriciones na ang mga ARBs na naipatala ng DAR sa Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) ay makatatanggap ng kompensasyon para sa pagkalugi at mga nasira nilang pananim.

“Ang DAR ay mabusising nakikipag-ugnayan sa PCIC upang tulungan ang ating mga magsasaka na maibalik ang mga nawala sa kanila dahil sa mga bagyong nagdaan,” ani Castriciones.

Ayon pa kay Brother John, bukod sa insurance, ang DAR, sa pakikipagtulungan nito sa Land Bank of the Philippines, ay mayroon ding programang suportang pampinansiyal sa mga ARBs na tinatawag na “E-ARISE-ARBs o Expanded Assistance to Restore and Install Sustainable Enterprises for Agrarian Reform Beneficiaries and Small Farm Holders Program.”

“Ang programang E-ARISE ay sinimulan noong 2018 at naglaan ang DAR ng PhP100-milyon para sa mga magsasaka. Isa sa layunin ng programang ito ay makapagbigay ng credit support sa mga nasalanta ng kalamidad upang muling maibalik ng mga ARBs ang kanilang pamumuhay at mga aktibidad sa pagsasaka,” aniya.

May dalawang klase ng loan package ang programang E-ARISE: Una ay ang livelihood/agri-enterprise loan na layuning pondohan ang mga gastusin para sa pagsasaka at mga kailangang sa pamumuhay ng mga magsasaka at ang pangalawa ay ang providential loan na para naman sa pagpapaayos, pagkumpuni o pagpapagawa ng kanilang mga nasirang kabahayan.

Ipinaliwanag ng Kalihim na ang mga agrarian reform beneficiaries’ organizations (ARBOs) ang magsisilbing daluyan para sa pagpapatupad ng programa. Kaya kailangang ipaalam ng mga magsasaka sa mga ARBOs na kanilang kinabibilangan ang kanilang sitwasyon upang magsagawa ng tamang pakikipag-ugnayan ang mga ARBOs sa munisipal o probinsyal na opisina ng DAR upang masuri ang mga nasira ng kalamidad at makapagbigay ng tamang pondo ang DAR na tutulong na maiangat ang kanilang kabuhayan.

“Ipinapayo ko sa ating mga ARBs na agad na makipag-ugnayan sa kanilang mga ARBOs upang malaman ang mga suportang maaring ipagkaloob ng DAR upang sila ay makabangong muli. Bukod sa E-ARISE, mayroon pa tayong pinansiyal na suportang programa tulad ng Accessible Fund for Delivery to Agrarian Reform Beneficiaries (AFFORD to ARBs), Credit Assistance Program Program Beneficiaries Development (CAP-PBD) at Agrarian Production Credit Program (APCP). Napakaliit lamang ng interes ng mga programang pautang na ito,” ani Castriciones.

Ang mga rehiyon ng Bicol at Cagayan Valley, at Central Luzon ang mga rehiyong may mga pinakamalaking pinsala na natanggap sa mga nanalasang bagyo sa bansa.