Cam Sur farmers receive livelihood assistance from DAR

The Department of Agrarian Reform in Camarines Sur recently distributed livelihood support to agrarian reform beneficiaries (ARBs) under the department’s Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas (SLSDAA).

Despite the bumpy and muddy road leading to the barangay, Chief Agrarian Reform Program Officer Rodel C. Martirez, along with other DAR Provincial Office staff, patiently trekked along the road to reach the coastal barangay of San Ramon to offer economic assistance to ARBs.

Two egg-layering machines were extended to farmer-members of the San Ramon Farmers and Fisherfolks Association (SRFFA) in San Ramon, Siruma, Camarines Sur last January 7, 2021.

The egg-layering machines came with 96 heads of egg-layering chickens, 13 sacks of feeds and medicines for the chickens.

“The project is a great help to the ARBs in Brgy. San Ramon of Siruma, Camarines Sur because the eggs sold in their area came from the nearby municipalities of Tinambac and Calabanga, Camarines Sur,” said Martirez.

“With this egg-layering machines they can now supply eggs to the people here,” Martirez added.

According to Martirez, prior to this turn-over, the SRFAA received hand tractors and rice threshers from SLSDAA on August 20 last year.

SRFFA President Danilo Alcala said that with all the economic assistance given to their ARBO, they are very grateful because all members are benefitting from it.

Mga magsasaka ng Cam Sur tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DAR

Namahagi kamakailan ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa Camarines Sur ng suportang pangkabuhayan sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa ilalim ng Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas (SLSDAA).

Sa kabila ng malubak at maputik na kalsada patungo sa baranggay, si Chief Agrarian Reform Program Officer Rodel C. Martirez, kasama ang ibang mga empleado ng DAR Provincial Office ay matiyagang tinahak ang daan upang makarating sa barangay ng San Ramon para ihandog ang tulong pang-kabuhayan sa mga ARBs.

Dalawang egg-layering machine ang iginawad sa mga miyembro ng magsasaka ng San Ramon Farmers and Fisherfolks Association (SRFFA) sa San Ramon, Siruma, Camarines Sur noong Enero 7, 2021.

Ang mga makina ng itlog ay may kasamang 96 na mga paitluging-manok, 13 na sako ng patuka at gamot para sa mga manok.

“Malaking tulong ang proyekto sa mga ARBs sa Brgy. San Ramon ng Siruma, Camarines Sur sapagkat ang mga itlog na ipinagbibili sa kanilang lugar ay nagmumula pa sa kalapit na munisipalidad ng Tinambac at Calabanga, Camarines Sur. Sa livelihood na ito, makapagsusuplay na sila ng itlog para sa maga taga-rito,” sabi ni Martirez.

Ayon kay Martirez, bago ang turn-over na ito, nauna ng nakatanggap ang SRFAA ng mga hand tractor at rice thresher mula sa SLSDAA noong Agosto 20 ng nakaraang taon.

Sinabi ng Pangulo ng SRFFA na si Danilo Alcala na sa lahat ng tulong na pang-ekonomiya na ibinigay sa kanilang ARBO, laking pasasalamat nila dahil lahat ng mga miyembro ay nakikinabang dito.