DAR lauds Committee on Agrarian Reform for approving 2nd phase of agrarian reform program

Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary Brother John Castriciones lauded the Congress Committee on Agrarian Reform for approving House Bill No. 5507 (HB 5507) or the New and Improved Agrarian Reform Program Bill, as it would greatly benefit the agricultural sector, particularly the agrarian reform beneficiaries (ARBs) under the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

HB No. 5507, sponsored by Bataan Representative Geraldine Roman, is an act instituting the second phase of the agrarian reform program, providing state subsidy in the acquisition and distribution of agricultural land to agrarian reform beneficiaries and creating the mechanisms for its implementation and other purposes.

Brother John said the bill would resolve all the problems concerning the implementation of agrarian reform and provide improvement in the provision of support services to the farmers.

“HB No. 5507 would improve the current agrarian reform law so that we can implement it smoothly and quickly. Through this, we can avoid the previous mistakes which hampered the provision of services to the ARBs,” Brother John said.

The agrarian reform chief expressed his gratitude to Rep. Roman and to the other representatives who supported for the approval and eventual passage of the proposed bill.

“It is evident that they see the significance of agrarian reform in the improvement of the country’s agricultural sector. I believe that they also see that ARBs will play a vital role in securing our food supply, thus an improvement in the provision of support services for the farmers was proposed,” Brother John said.

In an official Facebook page post of Rep. Roman on February 17, she announced that through this bill, provision of support services to the ARBs would be institutionalized.

“Bago pa man po ako pumasok sa buhay-pulitika, matagal ko na pong ipinaglalaban ang kapakanan ng ating mga magsasaka, mangingisda, at iba pang sektor ng ating lipunan. I am happy because we are one step closer to empowering our farmers!” she added.

DAR pinuri ang Committee on Agrarian Reform dahil sa pag-abruba nito ng 2nd phase ng agrarian reform program

Pinuri ni Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary Brother John Castriciones ang Committee on Agrarian Reform ng Kongreso dahil sa pag apruba nito sa House Bill No. 5507 (HB 5507) o ang New and Improved Agrarian Reform Program Bill dahil sa malaking pakinabang na maibibigay nito sa sektor ng agrikultura , lalung-lalo na sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Ang HB No. 5507, na inisponsor ni Bataan Representative Geraldine Roman, ay isang panukalang batas kung saan itinatatag ang second phase ng agrarian reform program, upang magbigay ng state subsidy sa pagkuha at pamamahagi ng mga lupang agrikultural para sa mga agrarian reform beneficiaries at ang pagtataguyod ng mekanismo para sa pagpapatupad nito.

Ayon kay Brother John, ang batas na ito ang magbibigay ng solusyunan sa lahat ng mga problema sa pagpapatupad ng agrarian reform at mapagbubuti nito ang pagkakaloob ng support services sa mga magsasaka.

“Mapagbubuti ng HB No. 5507 ang kasalukuyang agrarian reform law upang maipatupad natin ito ng mas mabilis at maayos. Sa pamamagitan nito, maiiwasan natin ang mga nagawang pagkakamali ng nakaraan na nagdulot ng pag-antala sa pamimigay ng serbisyo para sa mga ARB,” ani Bro. John.

Nagpasalamat rin ang agrarian reform chief kay Rep. Roman at sa iba pang representante na sumusuporta sa pakaka-aprub at sa kalaunan ay ang pagpasa ng bill na ito.

“Malinaw na nakikita nila ang kahalagahan ng agrarian reform sa pagpapabuti ng sektor ng agrikultura sa bansa. Naniniwala ako na nakikita rin nila ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga ARBs sa pagseseguro ng ating suplay sa pagkain kung kaya’t kinailangang ipanukala na pagbutihin ang pagkakaloob ng suportang serbisyo sa kanila,” ani Bro. John.

Sa isang post ni Rep. Roman sa kanyang opisyal na Facebook page noong February 17, ipinahayag niya na sa bill na ito ay itinataguyod ang probisyon na maging institusyunal ang pagkakaloob ng support services sa mga ARBs.

“Bago pa man po ako pumasok sa buhay-pulitika, matagal ko na pong ipinaglalaban ang kapakanan ng ating mga magsasaka, mangingisda, at iba pang sektor ng ating lipunan. I am happy because we are one step closer to empowering our farmers!” dagdag pa ni Roman.