DAR to build 3 bridges for Ilocos Sur farmers

ILOCOS SUR—Three new bridges, worth Php 22.5 million, are set to be constructed by the Departments of Agrarian Reform (DAR) and the Public Works and Highways (DPWH) for farmers residing in agrarian reform communities (ARCs) here.

The bridges, which will be constructed under the Tulay ng Pangulo Para sa Kaunlarang Pang-Agraryo (TPKP) Project, would connect ARCs and neighboring towns and barangays to market centers.

DAR Secretary Brother John Castriciones said, “These bridges will link our farmers to commercial areas where they can sell their produce. The goal is to allow our farmers to become more active participants in the local economy, and ultimately, to expand the reach and development of the country’s agriculture industry.”

Brother John said the bridges will be constructed in three locations: in barangay Lungog in Narvacan; Barangay Naglaoa-an in Sto. Domingo, and in Barangay Silag in Santa Maria.

Once completed, the 3 bridges will benefit 918 agrarian reform beneficiaries and more than 5,000 residents residing in three ARCs namely, the Northern Narvacan ARC with six barangays, the Macati ARC with 14 barangays and 4 agrarian reform barangays in Santo Domingo.

Each bridge will be constructed in steel with double lanes and approaches.

The groundbreaking ceremonies will be led by Brother John together with officials from the DAR, DPWH and the local government of Narvacan, Sto. Domingo and Sta. on February 25 and 26, 2021.

3 tulay itatayo ng DAR para sa mga magsasaka ng Ilocos Sur

ILOCOS SUR — Tatlong bagong tulay, na nagkakahalaga ng Php 22.5 milyon, ang nakatakdang itayo ng Department of Agrarian Reform (DAR) at ng Public Works and Highways (DPWH) para sa mga magsasaka na naninirahan sa mga agrarian reform communities (ARCs) dito.

Ang mga tulay, na ipapapatupad sa ilalim ng Tulay ng Pangulo Para sa Kaunlarang Pang-Agraryo (TPKP) Project, ay magkokonekta sa mga ARCs at mga karatig bayan at barangay sa mga pamilihang bayan.

Sinabi ni DAR Secretary Brother John Castriciones, "Ang mga tulay na ito ay magko-konekta sa ating mga magsasaka sa mga pamilihan kung saan maibebenta nila ang kanilang mga ani. Ang layunin ng proyekto ay tulungan ang mga magsasaka na maging mas aktibong mga kalahok sa lokal na ekonomiya, at sa huli, upang mapalawak at maabot ang kaunlarang pang agrikultura ng bansa.”

Ayon kay Brother John, ang mga tulay ay itatayo sa tatlong lugar: sa barangay Lungog sa Narvacan; sa Barangay Naglaoa-an sa Sto. Domingo, at sa Barangay Silag sa Santa Maria.

Kapag naitayo na ang 3 tulay, may 918 na agrarian reform beneficiaries at higit sa 5,000 residente na naninirahan sa tatlong ARCs ang makikinabang sa nasabing mga tulay. Ang mga ito ay ang: Northern Narvacan ARC na may anim na mga barangay, ang Macati ARC na may 14 na mga barangay at 4 na mga agrarian reform barangay sa Santo Domingo.

Ang bawat tulay na itatayo ay gawa sa bakal at semento na may dalawang daanan.

Ang groundbreaking ceremony ay pangungunahan ni Brother John kasama ang mga opisyal mula sa DAR, DPWH at lokal na pamahalaan ng Narvacan, Sto. Domingo at Sta. Domingo na gaganapin sa Pebrero 25 at 26, 2021.