DAR-Pangasinan links squash and camote farmers to sure buyer

MARKETING FORUM. Farmers listen attentively to DAR Pangasinan LinksFarMM focal person Ben B. Rios during the virtual meeting with a food manufacturer.

STA. BARBARA, Pangasinan — Squash and Camote farmers from all over Pangasinan attended a virtual meeting with potential institutional buyers who could possibly buy their products and supply them with the said crops.

Under the Linking Smallholder Farmers to Markets and Microfinance (LinkSFarMM) program, the DAR equips the agrarian reform beneficiaries (ARBs) with agri-entrepreneurial knowledge and directly connects them with buyers who are interested to buy their specific products.


LINKING FARMERS TO BUYERS. A squash farmer asks a question with potential institutional buyer NutriDense Food Manufacturing Corporation during the open forum.

The potential buyer, the NutriDense Food Manufacturing Corporation (NFMC), is a research-based food manufacturer which partners with the Department of Science and Technology-Food and Nutrition Research Institute (DOST-FNRI) to help eradicate malnutrition in the area. The company is one of the country's accredited producers of the enhanced nutribun (eNutribun), which contains squash and sweet potato, among others.

DAR Pangasinan LinksFarMM focal person Ben B. Rios said the invited farmers have shown interest in the possible partnership with NFMC as they actively asked questions during the open forum portion of the marketing meeting.

Earlier in 2020, the DAR already linked an Umingan-based agrarian reform beneficiary organization (ARBO), the Umingan Farmers Agrarian Reform Cooperative (UFARCO) to NFMC, which allowed the UFARCO to supply 60,000 kilos of squash to the NFMC.

DAR-Pangasinan, nai-ugnay ang mga magsasaka ng kalabasa at kamote sa siguradong mamimili

STA. BARBARA, Pangasinan – Ang mga magsasaka ng kalabasa at kamote sa buong Pangasinan ay dumalo kamakailan sa isang birtuwal na pagpupulong kasama ang isang potensyal na institutional buyer na naghahanap ng mabibilhan at makapagsu-suplay sa kanila ng nasabing mga pananim.

Sa ilalim ng Linking Smallholder Farmers to Markets and Microfinance (LinkSFarMM), ang DAR ay nagbibigay sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) ng mga kaalaman tungkol sa pagnenegosyo ng mga produktong pang-agrikultura at kung saan kinokonekta nila ng direkta ang mga magsasaka sa mga mamimili na interesadong bumili ng kanilang iba’t-ibang produkto.

Ang potensyal na mamimili, ang NutriDense Food Manufacturing Corporation (NFMC), ay isang research-based food manufacturer, na katuwang ang Department of Science and Technology-Food and Nutrition Research Institute (DOST-FNRI), at may layuning tumulong laban sa malnutrisyon sa kanilang lugar. Ang kumpanya ay isa sa mga akreditadong tagawa ng pinahusay na nutribun (eNutribun) sa bansa, na may sangkap na kalabasa at kamote, bukod sa iba pa.

Sinabi ni DAR Pangasinan LinksFarMM focal person Ben B. Rios na nagpakita ng interes ang mga naimbitahang mga magsasaka sa posibleng pakikipagsosyo sa NFMC habang sila ay aktibong nagtatanong sa ginanap na open forum ng nasabing pagpupulong.

Nauna na dito, noong 2020, pinag-ugnay na ng DAR ang isang agrarian reform beneficiary organization (ARBO) ng Umingan Farmers Agrarian Reform Cooperative (UFARCO) sa NFMC, kung saan ang UFARCO ay kinontrata ng NFMC upang magsuplay sa kanila ng 60,000 kilo ng kalabasa.