DAR-Central Luzon soon to distribute government-owned lands as per EO 75

San Fernando, Pampanga. – Department of Agrarian Reform Secretary (DAR) Secretary Brother John Castriciones is set to meet his field officials in Central Luzon on June 11, 2021, to finalize strategies and mechanisms to immediately distribute all government-owned lands (GOLs) in the region.

“The distribution of idle government-owned lands is a top priority of the DAR Secretary following the issuance by President Rodrigo Roa Duterte of Executive Order No. 75, series of 2019,” DAR Central Luzon Regional Director Atty. Maria Celestina Tam said.

EO 75 directs all government instrumentalities to identify lands owned by the government devoted or suitable for agricultural purposes for distribution to identified qualified beneficiaries.

Tam disclosed that in the province of Pampanga alone, DAR is eyeing to fast track the distribution of around 300 hectares of land within the Pampanga State Agricultural University or PSAU. Other areas she said will follow suit to identify GOLs for possible distribution to agrarian reform beneficiaries in their respective provinces.

The Secretary’s visit in the city of San Fernando, Pampanga coincides with the celebration of the 33rd anniversary of the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), where a general assembly of all DAR Region 3 officials and personnel will be held.

On this day, Castriciones, together with his other top officials, aside from tackling the major issues in the region, will draw up the necessary measures to ensure a swift distribution of all agricultural lands in Central Luzon, specifically those owned by the government which are suitable for agricultural purposes.

DAR-Central Luzon mamamahagi ng lupang pag-aari ng pamahalaan base sa EO 75

San Fernando, Pampanga – Nakatakdang pulungin ni Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary Brother John Castriciones ang kanyang mga opisyales sa Central Luzon sa Hunyo 11, 2021, para maisagawa ang mga istratehiya at mekanismo upang agarang maipamahagi ang lahat ng mga lupain na pag-aari ng pamahalaan sa rehiyon.

“Ang pamamahagi ng mga nakatiwangwang na government-owned lands (GOLs) ay prayoridad ng Kalihim ng DAR alinsunod sa inilabas ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na Executive Order No. 75, series of 2019,” ayon kay DAR Central Luzon Regional Director Atty. Maria Celestina Tam.

Ang EO 75 ay nag-aatas sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na tukuyin ang mga lupain na pag-aari ng pamahalaan na maaaring ilaan o angkop para sa agrikultura upang maipamahagi sa mga natukoy na kwalipikadong benepisyaryo.

Isiniwalat ni Tam na sa lalawigan pa lamang ng Pampanga, ang DAR ay nakatuon na upang mapabilis ang pamamahagi ng halos 300 ektarya sa loob ng Pampanga State Agricultural University o PSAU. Ang iba pang mga lugar ayon kay Tam ay susunod din upang tukuyin ang mga GOLs na posibleng maipamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries sa kani-kanilang mga lalawigan.

Ang pagbisita ng Kalihim sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-33 anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) kung saan magkakaroon ng pangkalahatang pagpupulong ang mga opisyales at mga kawani sa DAR Region 3.

Sa araw na ito, si Castriciones, kasama ng kanyang mga opisyales, bukod sa pagtalakay ng mga isyu ng rehiyon ay magsasagawa ng mga kinakailangang hakbang upang maseguro ang mabilis at maayos na pamamahagi ng lahat ng lupang agrikultural sa Central Luzon, partikular na ang mga lupang pag-aari ng pamahalaan na angkop para sa pang-agrikultural na gamit.