DAR Pangasinan, inilalapit ang abot-kaya na agri-credit sa mga ARB

DAGDAG KAALAMAN. Nakatutok ang mga agrarian reform beneficiary na dumalo sa credit forum ng DAR Pangasinan. (photo by: Miranda Dexter)

 

URDANETA CITY, Pangasinan — Nadagdagan ang kaalaman ng nasa 100 na agrarian reform beneficiary (ARB)

CREDIT FORUM PARA SA MGA ARB. Hinati sa dalawa na batch ang 100 na agrarian reform beneficiary na dumalo sa credit forum ng DAR Pangasinan. (photo by: Miranda Dexter)

at magsasaka patungkol sa mga credit, loan, at insurance na maaaring makatulong sa mga nasa sektor ng agrikultura. Sa dalawang magkahiwalay na araw, pinangunahan ng Department of Agrarian Reform Pangasinan ang mga credit forum na kung saan nag-lecture ang ilang mga resource speaker mula sa mga matatag na thrift bank at lending institution sa probinsya.

Ang pagpapaabot ng abot-kaya na agri-insurance at ng mga credit na may mababang interes ang isa sa mga commitment ng DAR support services office sa mga ARB. Sa pamamagitan ng mga financing institution tulad ng CARDSME Bank Inc., at Sacred Heart Savings Cooperative, nabibigyan ang mga ARB ng pagkakataon na makakuha ng kapital para sa kanilang mga lupang sinasaka at maging sa kanilang mga agri-enterprise. (zarena ann amado) ###