DAR assesses Visayas group 2021 1st semester performance

 DAR Secretary Brother John Castriciones delivers his inspirational messages to the participants of the assessment conference.

Cordova, Cebu, July 15, 2021 - The Department of Agrarian Reform (DAR) conducted a three-day mid-year assessment and management review to evaluate its performances in the first semester of 2021 and make plans to successfully achieve its targets in the second semester.

The conference dubbed “CY 2021 First Semester National Formative Assessment Conference” is attended by DAR offices from regions IV-B (MiMaRoPa), V (Bicol Region), VI (Western Visayas), VII (Central Visayas), VIII (Eastern Visayas) and the central office, which is the second batch of attendees. The conference, divided into three batches - participated by Luzon, Visayas and Mindanao offices.

The activity is conducted to analyze the first semester’s sectoral performance of DAR-Visayas on Land Tenure Security Program, Agrarian Justice Delivery Program, and Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program vis-à-vis its approved targets and fund utilization.

DAR Secretary Brother John Castriciones said the objective of the activity is to look back at what has been achieved and the problems being encountered in the first semester of 2021.

Support Services Office Undersecretary Emily Padilla discusses some issues needed to resolve during the assessment conference. 

“We all know that you are facing a lot of challenges because in this batch your regions are the battlegrounds when it comes to implementing the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP),” Brother John said.

The Secretary disclosed that some of the provinces with problematic landholdings are Camarines Sur and Masbate in Bicol region, Negros Occidental in region 6, Negros Oriental in region 7 and Leyte in Region 8.

“We need to have lengthy discussions and evaluations to address the contemporary issues in these areas. We need to extensively analyze and put more attention in these areas to resolve their problems,” Brother John said.

He asserted that to successfully implement CARP, the attendees need critical analysis of the data and figures and also extensively examine the current situations to be able to strategize their actions in improving the lives of the agrarian reform beneficiaries.

The activity was also focused on ensuring that the development thrusts of the administration of President Rodrigo Roa Duterte are integrated into the programs and services of DAR.

DAR sinuri ang 2021 1st semester performance ng Visayas group

Cordova, Cebu, July 15, 2021 - Nagsagawa ang Department of Agrarian Reform (DAR) ng tatlong araw na mid-year assessment at management review upang suriin ang mga ginawa ng ahensiya sa unang semestre ng taon at magsagawa ng mga hakbang upang matagumpay na maipatupad ang mga target sa ikalawang semestre.

Ang kumperensiya na may titulong “CY 2021 First Semester National Formative Assessment Conference” ay dinaluhan ng mga opisina na nagmula sa rehiyon ng IV-B (MiMaRoPa), V (Bicol Region), VI (Western Visayas), VII (Central Visayas), VIII (Eastern Visayas) at ng central office. Ang mga dumalo sa kumperensiya ay ang ikalawang batch. Ang kumperensiya ay hinati sa tatlong batches, na dinadaluhan ng mga opisina mula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Ang aktibidad ay isinagawa upang suriin ang mga ginawang proyekto at programa ng DAR-Visayas sa Land Tenure Security Program, Agrarian Justice Program, at Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program sa pamamagitan ng mga naaprubahang target at paggamit ng pondo.

Ayon kay DAR Secretary Brother John Castriciones ang layunin ng aktibidad ay upang pag-aralan ang mga nagawa at naging problema sa unang semestre ng taon.

“Alam natin na nahaharap kayo sa malaking hamon dahil ang inyong mga rehiyon ay ang lugar kung saan maraming pagtatalo pagdating sa pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP),” ani Brother John.

Sinabi ng Kalihim na ilan sa mga lalawigang na may malaking problema sa mga lupain ay ang Camarines Sur at Masbate sa rehiyon ng Bicol, Negros Occidental sa rehiyon 6, Negros Oriental sa rehiyon 7 at Leyte sa rehiyon 8.

“Kailangan natin ng masinsinang diskusyon at pagsusuri upang mabigyan ng kasagutan ang mga usapin sa mga lugar na ito. Kailangan din ng masusing pag-aanalisa at atensyon sa mga lugar upang mabigyan ng resolusyon ang kanilang mga problema,” ani Brother John.

Binigyang diin rin niya na upang matagumpay na maipatupad ang CARP, kailangan ng kritikal na pagsusuri ng mga datos at numero at malawak na pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon upang maisaayos ang mga gagawing aksyon sa pagpapaunlad sa pamumuhay ng mga agrarian reform beneficiaries.

Nakatuon din ang aktibidad sa pagtiyak na ang mga isinusulong sa pag-unlad ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay kasama sa mga programa at serbisyo ng DAR.