Jails in Misamis Oriental to buy farmers’ products to supply food requirements of detainees

 Farmers products picked by BJMP personnel which serves as food requirements of the inmates in Misamis Oriental.

The Municipal Jail of Medina and City Jail of Gingoog City in Misamis Oriental have committed to buy the agricultural products of the agrarian reform beneficiaries (ARBs) to supply the food requirements for detainees in jails located in the province.

Provincial Agrarian Reform Program Officer II Maybelle T. Alcala said the partnership between the Department of Agrarian Reform (DAR) and the Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), which will benefit the city, district, and municipality jails in Misamis Oriental is part of the government’s Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) program.

The program is where various government institutions work together to support poor people in the countryside through among others, feeding programs in schools, provision of community meals for workers and laborers and promoting partnership with different agencies to help farmers maintain institutional buyers for their products.

Representatives from the DAR-Misamis Oriental, Mindulao Farmers ARC Coop (MINFARCO), and the Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) signs an agreement that successfully linked the BJMP as the institutional buyer for the farmers’ harvests.

“This program guarantees the farmers with a ready market for their products while the jails are assured of freshly harvested fruits and vegetables,” Alcala said.

Alcala noted that the BJMP will regularly source out their food supply and buy agricultural products from the Mindulao Farmers ARC Coop (MINFARCO) based on the prevailing market price and will be picked up by the institutional buyers in a designated area.

“Under the EPAHP, instead of buying food supplies elsewhere, the city, district, and municipality jails, as well as the Department of Health-retained hospitals, are encouraged to buy food supplies for the feeding of persons deprived of liberty (PDL) and hospital patients, from the agrarian cooperatives,” Alcala explained.

She said that a Memorandum of Agreement was signed between MINFARCO of Magsaysay, Misamis Oriental as represented by Cooperative General Manager Romel Ratilla, Municipal Jail of Medina and City Jail of Gingoog City represented by Inspector Rene Michael B. Guangco and Inspector Lionel Serato respectively, as institutional buyers for the farmers’ harvests.

“We remain hopeful and looking forward to a continuing partnership with DAR under the EPAHP Program as I extend my heartfelt gratitude to DAR for this initiative benefitting our inmates,” Jail Inspector Rene Michael B. Guangco said.

Mga kulungan sa Misamis Oriental bibilhin ang mga produkto ng mga magsasaka upang masuplayan ang pangangailangan sa pagkain ng mga bilanggo

Nakatakdang bilhin ng mga bilangguan sa munisipyo ng Medina at bilangguan sa lungsod ng Gingoog sa Misamis Oriental ang mga produktong agrikultural ng mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) upang masuplayan ang pangangailangan sa pagkain ng mga nakabilanggo sa kulungan na matatagpuan sa naturang lalawigan.

Sinabi ni Provincial Agrarian Reform Program Officer II Maybelle T. Alcala na ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Department of Agrarian Reform (DAR) at ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), na pakikinabangan ng mga bilangguan sa lungsod, distrito, at munisipalidad sa Misamis Oriental, ay bahagi ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP).

Ang programa ay kung saan nagtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan upang suportahan ang mga mahihirap na tao sa kanayunan sa pamamagitan, kasama na ang pagpapakain sa mga paaralan, pagbibigay ng mga pagkain sa pamayanan para sa mga manggagawa at ang pagtataguyod ng pakikipagtulungan sa iba’t-ibang ahensya upang matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng mga institusyonal na mamimili ng kanilang mga produkto.

"Ginagarantiya ng programang ito ang pagkakaroon ng isang handang mamimili para sa mga produkto ng mga magsasaka, habang ang mga ospital at bilangguan ay magkakaroon ng siguradong suplay ng sariwang ani na prutas at gulay," ani Alcala.

Tinukoy ni Alcala na regular kukuha ng suplay ng pagkain ang BJMP at bibili ng produktong agrikultural sa Mindulao Farmers ARC Coop (MINFARCO) batay sa umiiral na presyo sa merkado, at ang suplay ng pagkain ay kukunin sa isang itinalagang lugar.

"Sa ilalim ng EPAHP, sa halip na bumili ng mga suplay ng pagkain sa ibang lugar, ang mga bilangguan sa lungsod, distrito, at munisipalidad, pati na rin ang mga ospital ng Department of Health ay hinihimok na bumili ng pagkain mula sa mga kooperatiba ng mga magsasaka para sa pagpapakain ng mga persons deprived of liberty (PDL) at mga pasyente sa ospital,” paliwanag pa Alcala.

Ipinahayag niya na isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng MINFARCO ng Magsaysay, Misamis Oriental na kinatawan ni Cooperative General Manager Romel Ratilla at Municipal Jail ng Medina at City Jail ng Gingoog City na kinatawan nina Inspector Rene Michael B. Guangco at Inspector Lionel Serato, bilang mga institusyunal na mamimili ng mga ani ng mga magsasaka.

"Patuloy akong umaasa at inaabangan ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa DAR sa ilalim ng EPAHP Program habang taos-puso akong nagpapasalamat sa DAR para sa inisyatibong ito na pakikinabangan ng mga bilanggo," ani Jail Inspector Michael B. Guangco.