DAR turns over P8.4-M bridge in Nueva Vizcaya

Secretary Brother John officially opened the Ibung-Caldaan bridge in Villaverde, Nueva Vizcaya. In photo are DAR Undersecretary Ranibai Dilanggalen, Regional Director Samuel Solomero, Provincial Agrarian Reform Program Officer Dindi Tan, Vice Governor Jose Tomas Sr. and Villaverde Municipal Mayor William Tugangui.

VILLAVERDE, Nueva Vizcaya – Transporting farm-produced products is now easier for agrarian reform beneficiaries (ARBs) here after the Department of Agrarian Reform (DAR) has turned over a 40-linear meter bridge worth P8.4 million to the local government of Villaverde.

DAR Secretary Brother John Castriciones said, the bridge was completed last July and implemented under the “Tulay ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo” (TPKP) project. It is a joint project with the Department of Public Works and Highways (DPWH), Provincial Government of Isabela and the LGU of Villaverde.

“The bridge will link our farmers to commercial areas where they can sell their produce,” Brother John said.

The P8.4 million steel bridge constructed under the “Tulay ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo.”

He said DAR is adopting the whole-of-nation approach by bringing projects and services closer to the communities to empower the farmers.

“The goal is to allow our farmers to become more active participants in the local economy, and ultimately, to expand the reach and development of the country’s agriculture industry,” said brother John.

The steel bridge has a 40.20-meter long and 7meter wide span which will benefit 4,300 villagers who are ARBs as well as the residents in the area.

DAR-Nueva Vizcaya Provincial Agrarian Reform Program Officer Dindi Tan said the bridge will connect Barangays Ibung and Caldaan.

“This bridge will not only benefit farmers and residents in transporting their products to the market centers, but it will also improve the transportation and mobility in the locality for the commuting public. People will no longer have to cross the stony and muddy river,” Tan said.

DAR naglipat ng pamamahala ng P8.4-M tulay sa Nueva Vizcaya

VILLAVERDE, Nueva Vizcaya - Ang pagdadala ng mga produkto ng mga magsasaka ay mas mapapadali na para sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) dito matapos na mailipat ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang pamamahala ng isang 40-linear meter na tulay na nagkakahalaga ng P8.4 milyon sa lokal na pamahalaan ng Villaverde.

Sinabi ni DAR Secretary Brother John Castriciones na ang tulay ay natapos itayo noong Hulyo at ito ay ipinatupad sa ilalim ng proyektong “Tulay ng Pangulo para sa Kaunlarang Pang-Agraryo” (TPKP). Ito ay naipagawa sa pakikipagtulungan sa Department of Public Works and Highways (DPWH), Pamahalaang Panlalawigan ng Isabela at ang LGU ng Villaverde.

"Ang tulay ay mag-uugnay sa ating mga magsasaka sa mga komersyal na lugar kung saan maaari nilang ibenta ang kanilang ani," ani Brother John.

Sinabi niya na ang DAR ay gumagamit ng diskarteng “whole-of-nation approach” kung saan inilalapit ng pamahalaan ang mga proyekto, serbisyo at programa sa mga pamayanan upang matulungan ang mga magsasaka.

"Ang layunin ay pahintulutan ang ating mga magsasaka na maging mas aktibong mga kalahok sa lokal na ekonomiya, at sa huli, upang mapalawak ang abot at pag-unlad ng industriya ng agrikultura ng bansa," ani Brother John.

Ang tulay na gawa sa bakal at semento ay may 40.20-metro ang haba at 7 metro ang lapad na pakikinabangan ng may 4,300 na mga magsasaka pati na rin ang mga residente sa lugar.

Sinabi ni DAR-Nueva Vizcaya Provincial Agrarian Reform Program Officer Dindi Tan na ang tulay ay magkokonekta sa Barangay Ibung at Barangay Caldaan.

“Di lamang ang mga magsasaka at mga residente ang magbebenepisyo sa tulay na ito sa paghahatid ng kanilang mga produkto sa merkado, mapabubuti din nito ang transportasyon at paggalaw sa lugar dahil hindi na sila tatawid sa maputik, mabato at kadalasan ay mataas na tubig ng ilog,” ani Tan.