DAR empowers rattan makers in Misamis Oriental

DAR-Misamis Oriental Provincial Agrarian Reform Program Officer II Maybelle Alcala (in white blouse) hands over the certification of the facility to the officials of MANDASMUPCO.

To support the existing rattan processing business and boost the livelihood of agrarian reform beneficiaries (ARBs), the Department of Agrarian Reform (DAR) recently turned over a rattan processing facility with a total cost of Php550,000.00 to an ARB organization (ARBO) in the town of Medina, province of Misamis Oriental.

PARPO Alcala gives her inspirational message to the beneficiaries of the facility.

A total of 106 farmer-members from Mananum Daan Star CARP MPC (MANDASMUPCO), a DAR-assisted ARBO located at Mananum Daan, in this town, is expected to produce more rattan products through the facility.

Rattans are climbing palms and a type of slender wood that is flexible and can be used in furniture production and other weaving purposes.

MANDASMUPCO, DAR, and LGU representatives in front of the turned-over rattan processing facility.

DAR-Misamis Oriental Provincial Agrarian Reform Program Officer II Maybelle Alcala said the facility would improve the rattan makers’ working area and would help them increase their production.

“The DAR is not just focused on land distribution, we also provide support services to our ARBs. Through this facility, they could upgrade their productions that could help in uplifting their economic lives,” Alcala said.

The provision of the facility is being implemented under the DAR’s Village Level Farm Focused Enterprise Development (VLFED) project which aims to establish a sustainable income-generating project in rural areas.

Chief Agrarian Reform Program Officer Arsenio Ladera, the cooperative officers, and local government representatives were also present during the turnover ceremony of the facility.

DAR pinalakas ang mga rattan maker sa Misamis Oriental

Upang masuportahan ang kasalukuyang negosyo sa pagpoproseso ng rattan at mapalakas ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries (ARBs), ang Department of Agrarian Reform (DAR) ay nagkaloob ng isang processing facility na nagkakahalaga ng Php550,000.00 sa isang ARB organization (ARBO) sa bayan ng Medina sa lalawigan ng Misamis Oriental.

May kabuuang 106 magsasakang miyembro mula sa Mananum Daan Star CARP MPC ( MANDASMUPCO), isang DAR-assisted ARBO na matatagpuan sa Mananum Daan, sa bayang nabanggit, ang inaasahang makagagawa ng mas marami pa na produkto ng rattan dahil sa pasilidad.

Ang rattan ay uri ng manipis at nababaluktot na kahoy mula sa umaakyat na puno ng palma na maaaring gawing kasangkapan sa bahay at iba pang uri ng hinahabing materyales at kagamitan.

Ayon kay DAR-Misamis Oriental Provincial Agrarian Reform Program Officer II Maybelle Alcala, ang pasilidad ay makatutulong sa mga manggagawa ng rattan upang mapabuti ang lugar na kanilang pinagtatrabahuhan at makatutulong upang madagdagan ang kanilang produksyon.

“Ang DAR ay hindi lamang nakatuon sa pamamahagi ng lupain, ang ahensya ay nagkakaloob din ng suportang serbisyo sa mga ARB. Sa pamamagitan ng pasilidad, tataas ang kanilang produksyon na makakatulonga sa pagpapataas ng kanilang antas ng pamumuhay,” ani Alcala.

Ang pagkakaloob ng pasilidad ay ipinatupad sa ilalim ng Village Level Farm Focused Enterprise Development (VLFED) project ng ahensya na naglalayong makapagtatag ng pang-matagalang income-generating project sa mga kanayunan.

Sinaksihan din nina Chief Agrarian Reform Program Officer Arsenio Ladera, mga opisyal ng kooperatiba at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ang turn over ceremony ng pasilidad.