Zamboanga Sibugay farmers graduate from DAR’s farm business school

The 37  Zamboanga Sibugay  Farm Business School (FBS) farmer-graduates.

Zamboanga Sibugay- A total of 37 certified farmer-entrepreneurs, graduated from the Farm Business School (FBS) of the Department of Agrarian Reform (DAR) during a ceremony held here recently.

DAR-Zamboanga Sibugay Provincial Agrarian Reform Program Officer II Mohammad Dassan Adju said the FBS aims to develop agrarian reform beneficiaries (ARBs) to become agricultural entrepreneurs.

Of the total 37 graduates, 22 are ARBs and farmer-members of the Tomitom Small Rubber Farmers Association and 15 are farmers tilling at least 500 square meters of vegetables and high-value crops in Zamboanga Sibugay

“It has always been the purpose of DAR to look after the needs of the farmers, from training to agricultural inputs, we provide what they need to help them. And now with the FBS, we are not only helping them with their farm production but also equip them with the knowledge in marketing their products,” Adju said.

He said the FBS program is a unique educational system designed to help farmers learn and improve their knowledge and skills in entrepreneurship and farm business management.

“The student farmers underwent a curriculum including assessing their current farm situation, devising a farm business plan and how to translate that plan into action, making their farms profitable, by managing their own farm business,” he added.

“We are very lucky for being recipients of the DAR’s Farm Business School because we were taught on the preparation of a farm business plan that serves as our guide in farming,” said Mary Jane Butalid, a 39 year-old-farmer from Barangay Tomitom, Ipil, Zamboanga Sibugay, one of the graduates.

Butalid added the farmers in their community used to sell their harvests without knowing if they gained or lost.

“Now we know what to do. Thanks to DAR,” she said.

Mga magsasaka ng Zamboanga Sibugay nagtapos mula sa farm business school ng DAR

Zamboanga Sibugay- May kabuuang 37 mga magsasaka ang nagtapos kamakailan sa programa ng Department of Agrarian Reform (DAR) na Farm Business School (FBS), sa isang seremonya na isinagawa kamakailan dito.

Sinabi ni Zamboanga Sibugay Provincial Agrarian Reform Program Officer II Mohammad Dassan Adju na layunin ng FBS na turuan ang mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa pagnenegosyo ng kanilang mga ani at produkto.

Sa kabuuang 37 nagtapos, 22 sa kanila ay mga ARBs at mga miyembro ng Tomitom Small Rubber Farmers Association at 15 ay mga magsasaka na nagbubungkal ng hindi bababa sa 500 metro kwadrado ng gulayan at mga high-valued crops sa Zamboanga Sibugay.

"Layunin ng DAR na alagaan ang mga magsasaka at ibigay ang kanilang mga pangangailangan, mula sa pagsasanay hanggang sa pagkakaloob ng mga kagamitang pangsaka. At ngayon sa FBS, hindi lamang namin sila tinutulungan sa kanilang produksyon sa sakahan kundi binibigyan din namin sila ng kaalaman kung paano maayos na maibebenta ang kanilang mga produkto," ani Adju.

Ipinahayag niya na ang programang FBS ay isang natatanging sistemang pang-edukasyon na dinisenyo upang matulungan ang mga magsasaka at madagdagan ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagnenegosyo at pamamahala ng kanilang mga sakahan.

 "Sa FBS, ang mga magsasakang estudyante ay sumailalim sa isang kurikulum kabilang na ang pagsusuri sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa bukid, paggawa ng plano sa negosyo at kung paano isalin ang planong iyon sa aktwal na pagkilos. Tinuruan din sila ng mga paraan kung paano kumita ang kanilang bukirin sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng kanilang negosyong pangbukid,” aniya.

“Napakaswerte namin, napagkalooban kami ng DAR ng Farm Business School, tinuruan kami sa paghahanda ng isang plano sa negosyo sa bukid na nagsisilbing gabay namin sa pagsasaka,” ani Mary Jane Butalid, 39 taong gulang, magsasaka mula sa Tomitom, Ipil, Zamboanga Sibugay, isa sa mga nagtapos.

Idinagdag pa ni Butalid na ang mga magsasaka sa kanilang pamayanan ay nagbebenta ng kanilang mga ani nang hindi nila alam kung kumikita sila o hindi.

"Ngayon alam na namin kung ano ang mga dapat gagawin. Salamat sa DAR," aniya.