DAR provides 2 hauling trucks worth Php1.07 million to Albay ARBOs

The hauling trucks turned over to the ARBOs, provided by the DAR to help them increase and enter a large market for their goods.

The Department of Agrarian Reform (DAR) in the province of Albay recently turned over two (2) hauling trucks worth Php 539,000 each to agrarian reform beneficiaries (ARBs) belonging to organizations assisted by the department.

The DAR-assisted organizations are the Southern Legazpi Urban Barangays (SLUB) in Bgy. Banquerohan, Legazpi City, and Masarawag Composite Farmers' Association (MACFA) in Bgy. Masarawag, Guinobatan.

The provision of support services is passed on through the agrarian reform beneficiaries organizations (ARBOs), which are groups of farmers created by the DAR where farmer-members are united in achieving their goals of enriching their farms and livelihood and are aware of their priorities, concerns, and needs.

Bicol Regional Director Rodrigo Realubit said the DAR provided these trucks in response to the two organizations' requests to help them in transporting their products to markets to ease their burden with high freight prices.

“Apart from the convenience these machines will provide them, they will also gain bigger profit because they would save a lot of money in their transportation expenses. All I ask is that they take care of it and maintain its optimal condition,” Realubit said.

He added that the trucks are part of the support facilities for ARBOs under the Linking Smallholder Farmers to Markets with Microfinance (LinkSFarMM) program of the DAR, which helps small farmers increase their income and enter a larger market for their goods.

DAR nagkaloob ng 2 hauling trucks na nagkakahalaga ng Php 1.07 M sa organisasyon ng mga magsasaka sa Albay

Nagkaloob kamakailan ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan ng Albay ng dalawang (2) hauling trucks na nagkakahalaga ng Php 539,000 sa agrarian reform beneficiaries (ARBs) na kasapi ng organisasyon na ginagabayan ng ahensiya.

Ang mga organisasyong ito ay ang Southern Legazpi Urban Barangays (SLUB) sa Bgy. Banquerohan, Legazpi City, at Masarawag Composite Farmers' Association (MACFA) sa Bgy. Masarawag, Guinobatan.

Ang probisyon ng suportang serbisyo ay ipinagkakaloob sa mga ARBOs, o mga grupo ng mga magsasaka na itinatag ng DAR kung saan ang mga magsasakang miyembro rito ay may iisang layunin na mapagyaman ang kanilang mga bukirin at pinagkakakitaan, at alam din nila ang kanilang prayoridad, suliranin at kinakailangan.

Ayon kay Bicol Regional Director Rodrigo Realubit ipinagkaloob ng DAR ang mga traktora bilang tugon sa kanilang hiling na matulungan sila sa pagbibiyahe ng kanilang mga produkto sa merkado dahil napakataas ng gastusin nila sa transportasyon.

“Bukod sa mapapagaan ng mga makinarya ang kanilang trabaho, makapagbibigay rin ito ng dagdag kita dahil makakatipid sila sa gastusin sa transportasyon. Ang hinihiling ko lang ay alagaan nila ito ng maigi upang palaging nasa mabuting kondisyon,” ani Realubit.

Idinagdag pa niya na ang mga traktora ay bahagi ng support facilities para sa mga ARBOs sa ilalim ng Linking Smallholder Farmers to Markets with Microfinance (LinkSFarMM) na programa ng DAR, kung saan tinutulungan nito ang mga maliliit na magsasaka na madagdagan ang kanilang kita at maipasok nila ang kanilang produkto sa mas malaking merkado.