Davao del Sur coop gets a solar-powered irrigation system from DAR

Rain water collector turned over to the members of  Glamang Farmers Workers Association (GLAFAWA) in Glamang, Magsaysay, Davao del Sur.

Magsaysay, Davao del Sur – A total of 124 agrarian reform beneficiaries (ARB) here who are members of the Gamang Farmers Workers Association (GLAFAWA) received a solar-powered irrigation system (SPIS) worth PHP800,000.00 from the Department of Agrarian Reform (DAR).

DAR Davao del Sur Provincial Agrarian Reform Program Officer II Terso D. Gregorio, Sr. said that the irrigation system will address the water problem of the ARBs and non-ARBs living in Glamang, Magsaysay, Davao del Sur to increase their income and uplift their lives.

“As part of the effort and mandate of the department in helping the agrarian reform beneficiaries in becoming resilient in the global issue of climate change, the SPIS and Rain Water collector was constructed under Climate Resilient and Farm Productivity Support Program or CRFPSP,” Gregorio said.

The SPIS turned over to the members of Glamang Farmers Workers Association (GLAFAWA) in Glamang, Magsaysay, Davao del Sur.

He said that the SPIS was constructed with six (6) solar-powered modules that would be able to raise the water level from a deep well source. The SPIS has an elevation of 36m and a distance of more than 300m to provide additional irrigation requirements needed by the farmers to irrigate their farms to positively increase their farm yields.

“The construction of rainwater collector which harvests and collects rainwater for irrigation and various other purposes can also be purified to convert it into drinking water,” he added.

Gregorio said that with stronger linkages and coordination with other government agencies, local government units, and private organizations, the problem of climate change and climate variability will be lessened and create solutions harmonizing humanity and the environment.

Gregorio led the turn-over ceremony together with Assistant Regional Director for Administration Claudio A. Ybañez representing Regional Director Joseph H. Orilla, with Magsaysay Mayor Engr. Arthur D. Davin and other officials and employees of the DAR barangay local government unit.

Kooperatiba ng Davao del Sur pinagkalooban ng DAR ng solar-powered irrigation system

Magsaysay, Davao del Sur – Pinagkalooban kamakailan ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang may 124 na mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) na mga miyembro ng Gamang Farmers Workers Association (GLAFAWA) dito ng isang solar-powered irrigation system (SPIS) na nagkakahalaga ng PHP800,000.00

Ayon kay DAR Davao del Sur Provincial Agrarian Reform Program Officer II Terso D. Gregorio, Sr. makatutulong ang irigasyon sa problema sa tubig ng mga ARBs at mga hindi ARBs na naninirahan sa Glamang, Magsaysay, Davao del Sur upang madagdagan ang kanilang kita at maiangat ang kanilang pamumuhay.

"Bilang bahagi ng pagsisikap at mandato ng kagawaran na matulungan ang mga agrarian reform beneficiaries na maging matatag sa pandaigdigang isyu ng pagbabago ng klima, ang SPIS at rainwater collector ay itinayo sa ilalim ng Climate Resilient at Farm Productivity Support Program (CRFPSP)," ani Gregorio.

Sinabi niya na ang SPIS ay may anim (6) na solar-powered module na makapagtataas ng tubig mula sa isang mapagkukunang balon. Ang SPIS na may taas na 36m at distansya na higit sa 300m ay magbibigay ng karagdagang patubig na kinakailangan ng mga magsasaka upang madagdagan ang kanilang ani.

"Ang pagtatayo ng rainwater collector na nangongolekta at nag-iipon ng tubig ulan para sa irigasyon at iba`t ibang layunin ay maaaring linisin upang gawing inuming tubig," dagdag niya.

Sinabi ni Gregorio na kung may malakas na ugnayan at koordinasyon ang mga ahensya ng gobyerno, pamahalaang lokal at pribadong organisasyon, ang problema sa pagbabago ng klima ay mababawasan na makatutulong sa pamayanan at kalikasan.

Pinamunuan ni Gregorio ang seremonya ng turn-over kasama ni Assistant Regional Director for Administration Claudio A. Ybañez na kumatawan kay Regional Director Joseph H. Orilla, Magsaysay Mayor Engr. Arthur D. Davin at mga opisyal at empleyado ng DAR at lokal na barangay.