DAR turns over Php10.58-M agri projects, inspects Php86-M housing project in Pangasinan

DAR Secretary Bernie Cruz (4th from left) leads the turnover ceremony of the P10.58-million worth of support services projects in Pangasinan, together with former DAR Secretary Bro. John Castriciones (3rd from left) and other DAR officials witnessing the event.

In its effort to give farmers decent lives, the Department of Agrarian Reform (DAR) in the province of Pangasinan turned over on Tuesday, November 23, 2021, Php10.58-million worth of support services packages to agrarian reform beneficiaries (ARBs) and likewise inspected the Php 86-million housing projects for them in the said province.

DAR Secretary Bernie Cruz led the distribution of various farm machinery and equipment, with a total cost of Php9.119-million, and various farm inputs, worth Php1.458-million, to 610 ARBs belonging to 17 ARB organizations (ARBOs) from the towns of Agno, Aguilar, Alaminos City, Balungao, Bani, Bautista, Bayambang, Dasol, San Carlos, San Jacinto, Sison, Sta. Barbara, Umingan, Urbiztondo, and Villasis.

DAR Secretary Bernie Cruz tests one of the farm machinery distributed to Pangasinan farmers.

Cruz said apart from land distribution and delivery of agrarian justice, the DAR is also mandated to provide support services to improve the economic lives of the ARBs and the ARBOs.

“These support interventions are part of a continuing activity of the department to boost the livelihood of our ARBs, thus an improvement in their farm income, ” he said.

Cruz emphasized that the farmers being the country’s front liners in providing food security deserve to be dignified and this, he said could be realized through the government’s support.

DAR Secretary Bernie Cruz, former DAR Secretary Bro. John Castriciones and other top DAR officials distribute farm inputs to Pangasinan ARBs.

The support services projects include five (5) units of 4-WD farm tractors, two (2) units of pick up trucks, five (5) units of hand tractors, five (5) units of engine pumps, two (2) units of motorcycles with kolong-kolong, 610 units of knapsack sprayers, and various farm inputs composed of hundreds of bags and sacks of fertilizers, herbicides, insecticides, and farm seeds.

Former DAR Secretary Bro. John Castriciones attended the ceremonial turn-over to witness the jubilant ARBs receiving the projects that would make their farms productive.

"Take good care of the blessings you received from the government. They are your tools to enrich the lands you receive from the department," Bro. John said.

The support services packages are implemented under the DAR’s Climate Resilient Farm Productivity Support Project (CRFPSP) and Linking Smallholder Farmers to Markets and Microfinance (LinkSFarMM) program.

Prior to the turnover ceremony of the subprojects held in the municipality of San Manuel, the team of DAR also conducted a site inspection in Barangay Carayungan Sur, in the town of Umingan, where a 26,111 square meter lot for the agency’s housing program for the ARBs is currently on-going.

Dubbed as Balai Farmers and Farmworkers Housing program, the site has a target of 184 housing units. Each unit costs P300,000, with a lot area of 75 sq. m., and is payable within 30 years.

This project is implemented through a partnership with the Department of Human Settlement and Urban Development, National Home Mortgage Finance Corporation, Bella Vita, and the local government of Umingan.

DAR nagkaloob ng Php10.58-M proyektong pang-agrikultura, binisita ang Php86-M pabahay sa Pangasinan

Sa pagsisikap na mabigyan ng disenteng pamumuhay ang mga magsasaka, nagkaloob ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan ng Pangasinan, Martes, Nobyembre 23, 2021, ng Php10.58-milyong halaga ng support services packages sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) at ininspeksyon din ang Php 86-milyong housing projects para sa mga magsasaka sa nasabing lalawigan.

Pinangunahan ni DAR Secretary Bernie Cruz ang pamamahagi ng iba’t ibang farm machineries at equipment, na may kabuuang halaga ng Php9.119-milyon, at mga farm inputs, na nagkakahalaga ng Php1.458-milyon, sa 610 ARB na kasapi ng 17 ARB organizations (ARBOs) mula sa mga bayan ng Agno, Aguilar, Alaminos City, Balungao, Bani, Bautista, Bayambang, Dasol, San Carlos, San Jacinto, Sison, Sta. Barbara, Umingan, Urbiztondo, at Villasis.

Ayon kay Cruz bukod sa pamamahagi ng lupa at paghahatid ng hustisyang panlipunan, ang DAR ay mayroon ding mandato na magbigay ng suportang serbisyo upang mapagbuti ang pamumuhay ng mga ARBs at ARBOs.

“Ang suportang interbensyon na ito ay patuloy nating isinasagawa upang palakasin ang kabuhayan ng mga ARBs, na magpapalaki ng kanilang kita mula sa bukirin,” aniya.

Binigyang diin ni Cruz na ang mga magsasaka, bilang frontliner ng bansa sa pagbibigay ng sapat na pagkain ay nararapat na bigyan ng dignidad sa pamamagitan ng mga tulong mula sa pamahalaan.

Ang mga proyektong suportang serbisyo ay kinabibilangan ng limang (5) unit ng 4-WD farm tractor, dalawang (2) unit ng pick-up trucks, limang (5) unit ng hand tractor, limang (5) unit ng engine pump, dalawang (2) unit ng motor na may kolong-kolong, 610 unit ng knapsack sprayer, at mga farm inputs na binubuo ng daan-daang bag at sako ng fertilizers, herbicides, insecticides, at farm seeds.

Dumalo rin si dating DAR Secretary Bro. John Castriciones sa ceremonial turn-over upang saksihan ang tuwa ng mga ARBs na tumanggap ng proyekto na makapagpapayaman sa kanilang sakahan.

"Alagaan ninyo ang mga biyayang tinanggap ninyo mula sa pamahalaan. Ito ang inyong mga kasangkapan upang paunlarin ang mga lupang tinanggap ninyo mula sa ahensiya," ani Bro. John.

Ang mga support service package ay ipinatupad sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project (CRFPSP) at Linking Smallholder Farmers to Markets and Microfinance (LinkSFarMM) program.

Bago pa man ang pamamahagi ng mga proyekto na ginanap sa munisipyo ng San Manuel, ang grupo ng DAR ay bumisita rin sa Barangay Carayungan Sur, sa bayan ng Umingan upang inspeksyunin ang 26,111 metro kwadradong lupa para sa housing program sa mga ARBs.

Tinatawag na Balai Farmers and Farmworkers Housing program, ang site na ito ay may target na 184 housing unit. Bawat yunit ay nagkakahalaga ng P300,000, na may lot area na 75 sq. m., at maaaring bayaran sa loob ng 30 taon.

Ang proyektong ito ay isinakatuparan katuwang ang Department of Human Settlement and Urban Development, National Home Mortgage Finance Corporation, Bella Vita at ang lokal na pamahalaan ng Umingan.