DAR Nueva Vizcaya continues with “Serbisyong DAR to Door” CLOA Distribution

DAR MARPO John Daryl Yacapin led the house-to-house distribution of certificates of land ownership award (CLOAs) to Nueva Vizcaya farmers.

The Department of Agrarian Reform (DAR) in the province of Nueva Vizcaya distributed a total of 45.275 hectares of agricultural lands to thirty-six agrarian reform beneficiaries (ARBs) in Dupax del Norte through a personalized Serbisyong DAR-to-Door program of the DAR.

Provincial Agrarian Reform Program Officer (PARPO) Engr. Rustico Turingan said the Certificates of Land Ownership Award (CLOAs) were given to 36 villagers who are members of the agrarian reform beneficiaries organization (ARBOs).

DAR MARPO John Daryl Yacapin with ARBs during the personalized Serbisyong DAR-to-Door program of the DAR.

“It was a good start and blessing for the new year among ARBs because of the distribution of CLOAs,” Turingan said.

He said that this was also in compliance with the present administration’s mandate to bring the government services closer to its people.

The CLOAs were awarded through the agency’s “Serbisyong DAR-to-DOOR”, a program of the department where officials and employees of the DAR personally deliver the CLOAs right at the farm or at the doorsteps of the recipients.

ARBs holding their CLOAs during the house-to-house distribution of land titles in DAR-Nueva Vizcaya. 

Turingan also reminded the ARBs of their role, rights, and responsibilities as CLOA holders and ARBs.

“These titles should serve as hope and inspiration for you to cultivate and enrich the lands awarded to you. We encourage you to join ARBOs in your area so that you can receive other support services from DAR,” Municipal Agrarian Reform Program Officer John Daryl Yacapin said.

The ARBs are very grateful to President Rodrigo Roa Duterte, Secretary Bernie Cruz, Regional Director Samuel Solomero, PARPO Turingan, and other officials who helped and took part in this program and promised to make their awarded lands productive.

The program aims to intensify the delivery of CLOAs to boost the ARB’s confidence knowing that they now legally own the land they till.

DAR Nueva Vizcaya ipinagpatuloy ang pamamahagi ng lupa sa pamamagitan ng Serbisyong DAR-to-Door

Namahagi ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan ng Nueva Vizcaya ng may kabuuang 45.275 ektaryang lupain sa tatlumput-anim (36) agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa Dupax del Norte sa pamamagitan ng programang Serbisyong DAR-to-Door ng DAR.

Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer (PARPO) Engr. Rustico Turingan ang mga Certificates of Land Ownership Award (CLOAs) ay ipinamahagi sa 36 na mga katutubong miyembro ng agrarian reform beneficiaries organization (ARBOs).

"Maganda ang bungad ng bagong taon para sa mga ARBs dahil sa pamamahagi ng CLOAs," ani Turingan.

Aniya, ito ay alinsunod sa mandato ng kasalukuyang administrasyon na ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan.

Ang mga CLOA ay iginawad sa pamamagitan ng “Serbisyong DAR-to-DOOR” ng ahensya, isang programa ng kagawaran kung saan personal na inihahatid ng mga opisyal at empleyado ng DAR ang mga CLOA sa mismong sakahan o pamamahay ng mga magsasakang tatanggap ng lupa.

Ipinaalala rin ni Turingan ang kanilang tungkulin, karapatan at responsibilidad bilang may-ari ng CLOA at ARBs.

 “Nawa ay magsilbing pag-asa at inspirasyon ang mga titulo na ito upang patuloy ninyong linangin at pagyamanin ang mga lupa na iginawad sa inyo. Hinihikayat namin kayo na sumali sa mga ARBOs sa inyong lugar upang makatanggap kayo ng mga iba pang suporta at tulong mula sa DAR”, ani Municipal Agrarian Reform Program Officer John Daryl Yacapin.

Lubos ang pasasalamat ng mga ARBs kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, Secretary Bernie Cruz, Regional Director Samuel Solomero, PARPO Turingan at iba pang opisyal na tumulong at naging bahagi sa programang ito at nangako naman ang mga ARBs na gagawin nilang produktibo ang kanilang mga lupain.

Nilalayon ng programa na paigt, ingin ang paghahatid ng CLOAs upang palakasin ang kumpiyansa ng mga ARBs dahil magiging pagmamay-ari na nila ang lupang kanilang sinasaka.