DAR, NNC provide quality food to prevent malnourishment among children in Nueva Ecija

Malnourished children in Nueva Ecija are now assured of quality food, as the Department of Agrarian Reform (DAR) and the National Nutrition Council (NNC) in Region 3 signed a memorandum of understanding (MOU) that would enable four (4) agrarian reform organizations (ARBOs) in the area to supply their agricultural products to the “Tutok Kainan: Dietary Supplementation Program (DSP)” of the NNC.

“The DAR-NNC joint project is being implemented under the government’s Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty or EPAHP program to meet the regular food requirements of the nutritional needs of children aged 6 to 23 months in ten (10) municipalities of Nueva Ecija namely: Bongabon, Cuyapo, Gen. Mamerto Natividad, Laur, Pantabangan, Quezon, San Isidro, Sta. Rosa, Talavera, and Zaragoza to prevent stunting by improving their diet,” DAR-Nueva Ecija Provincial Agrarian Reform Program Officer II Eden B. Ponio said.

Ponio said that DAR Nueva Ecija's EPAHP links up with other government agencies in a collective effort to fight hunger and at the same time encourage food production and livelihood programs.

She added that the EPAHP is the banner program of the Task Force on Zero Hunger headed by Cabinet Secretary Karlo Alexei Nograles.

She disclosed that the program specifically targets 6-23 months old children to prevent child stunting in the first two years of life or the period referred to as the First 1000 Days.

The chairperson of the 4 ARBOs - Dr. Leonilo S. Dela Cruz of Golden Beans and Grains Producers Cooperative; Renato C. Dela Cruz of Golden Harvest of Talavera MPC; Ernesto M. Palacio of Liberty Fisherman and Farmer's Association; and Petronilo G. Ucol of Panabingan MPC expressed their full commitment of support to the marketing agreement to serve the community.

DAR, NNC nagkaloob ng kalidad na pagkain upang maiwasan ang malnutrisyon sa mga kabataan sa Nueva Ecija

Nakasisiguro na ang mga batang kulang sa nutrisyon ng de-kalidad na pagkain dahil sa paglagda ng Department of Agrarian Reform (DAR) at ng National Nutrition Council (NNC) ng memorandum of understanding (MOU) na nagbibigay karapatan sa apat (4) na agrarian reform organizations (ARBOs) sa naturang lugar upang magsuplay ng pagkain sa “Tutok Kainan: Dietary Supplementation Program (DSP)” ng NNC.

“Ang magkatuwang na proyekto ng DAR at NNC ay ipinatutupad sa ilalim ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPAHP na may layuning matugunan ang pangangailangan sa pagkain t ng mga 6-23 buwang gulang na bata sa sampung (10) munisipalidad ng Nueva Ecija katulad ng: Bongabon, Cuyapo, Gen. Mamerto Natividad, Laur, Pantabangan, Quezon, San Isidro, Sta. Rosa, Talavera, at Zaragoza para maiwasan ang pagka bansot sa pamamagitan ng masustansiyang pagkain,” ani DAR-Nueva Ecija Provincial Agrarian Reform Program Officer II Eden B. Ponio.

Sinabi ni Ponio na nakikipag-ugnayan ang DAR Nueva Ecija EPAHP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para labanan ang kagutuman gutom at hikayatin ang produksyon ng pagkain at mga programang pangkabuhayan.

Idinagdag niya na ang EPAHP ay ang banner program ng Task Force on Zero Hunger na pinamumunuan ni Cabinet Secretary Karlo Alexei Nograles.

Ipinahayag niya na ang mga batang may edad na 6-23 buwan ay pangunahing target ng programa upang maiwasan ang pagkabansot ng mga bata sa unang dalawang taon ng kanilang buhay o ang tinatawag na First 1000 days ng mga bata.

Nagpahayag ang mga tagapangulo ng 4 na ARBOs na sina - Dr. Leonilo S. Dela Cruz ng Golden Beans and Grains Producers Cooperative; Renato C. Dela Cruz ng Golden Harvest ng Talavera MPC; Ernesto M. Palacio ng Liberty Fisherman and Farmer's Association; at Petronilo G. Ucol ng Panabingan MPC ng kanilang suporta sa kasunduan na dahil sa hangad nilang makapaglingkod sa komunidad.