DAR celebrates the life of former chief

Necrological services for former OIC-DAR Secretary Rosalina Bistoyong.

Top officials and personnel of the Department of Agrarian Reform (DAR) honored the life of its former OIC-DAR Secretary Rosalina Bistoyong through a virtual necrological service on the night of January 13, 2022.

Bistoyong passed away at the age of 68, on January 10 this year due to post-covid complications, specifically rheumatic heart ailment.

Current DAR Secretary Bernie F. Cruz, with other top officials and personnel nationwide and the friends and family of the deceased, gave their tributes and shared the memorable experiences they had with Bistoyong, who was also Undersecretary for Support Services Office for years before her appointment as an OIC-Secretary.

Following the eulogies, a scheduled virtual vigil was conducted per DAR offices. Her remains lie in state at their residence in Baringcucurong Suyo, Ilocos Sur. Interment will be on January 19, 2022, at 8:00 in the morning.

DAR ipinagdiwang ang buhay ng dating chief ng ahensya

Ipinagdiwang ng mga matataas na opisyales at mga empleyado ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang buhay ng dating OIC-DAR Secretary Rosalina Bistoyong sa pamamagitan ng virtual necrological services, noong gabi ng Enero 13, 2022.

Si Bistoyong. na sumakabilang buhay sa edad na 68, ay pumanaw noong Enero 10 ng taong kasalukuyan dahil sa komplikasyon pagkatapos madapuan ng covid, partikular ng sakit na rheumatic heart.

Pinangunahan ng kasalukuyang DAR Secretary Bernie F. Cruz, kasama ang mga opisyal at empleyado, at mga kapamilya at kaibigan ng yumao ang pagbibigay puri at pag-alala kay Bistoyong na naging Undersecretary ng Support Services ng ilang taon bagong maitalagang OIC-Secretary.

Pagkatapos ng eulohiya, ginanap rin ang online na pakikipaglamay ng bawat opisina.

Nakahimlay ang kanyang labi sa kanilang tirahan sa Baringcucurong, Suyo, Ilocos Sur. Ang libing ay gaganapin sa Enero 19, 2022 sa ganap na 8:00 ng umaga.