DAR, DepEd in Ilocos Norte tie-up to keep Filipino learners healthy and promote farmers’ products

DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer II Vic M. Ines with partner agencies and representatives from the Camguidan MPC, during the signing of a memorandum of understanding (MOU) under the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) program.

Ilocos Norte - The Department of Agrarian Reform (DAR), in partnership with the Department of Education (DepEd), Philippine Carabao Center (PCC), and the Camguidan Multi-Purpose Cooperative (CMPC) recently signed a memorandum of understanding (MOU) to ensure a continuous supply of fresh milk and nutritious food products for the School-Based Feeding Program (SBFP) in the City of Batac.

DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer II Vic M. Ines and DepEd School Division Superintendent of the City of Batac Dr. Joel Lopez led the signing of an MOU under the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) program.

Fresh milk, chocolate, and milky bun products of the ARBO for the School-Based Feeding Program (SBFP) in the City of Batac.

Ines acknowledged the major role of the DepEd in the fight against hunger and in keeping Filipino learners healthy by providing them nutritious food for them to have more opportunities to become better citizens and at the same time helping the farmers maintain a steady market for their produce.

“Under the agreement, the CMPC will continuously supply fresh milk and nutritious food products to DepEd as food requirements for their supplemental feeding program,” he said.

Ines stressed that the program has a two-pronged approach which is to link sustainable institutional markets to support the agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) and its agrarian reform beneficiary (ARB) members and at the same time provide nutritious food to the youth.

“We all understand how important the SBFP and its counterpart house-to-house feeding program to attain zero hunger,” he said.

He disclosed that on the part of DepEd, they commit to support the local ARBOs in terms of buying their agricultural crops and other commodities for its SBFP, and on the part of the DAR, it will assist, provide technical support, and link the ARBOs to the DepEd as its institutional market in support to the implementation of SBFP under the EPAHP program,” he said.

The DAR-assisted ARBO of Camguidan MPC, aside from farming, runs a milky bun processing center in partnership with the PCC.

DAR, DepEd sa Ilocos Norte nagsanib pwersa para mapanatiling malusog ang mga Pilipinong mag-aaral at isulong ang produkto ng mga magsasaka

Ilocos Norte– Lumagda kamakailan ang Department of Agrarian Reform (DAR) katuwang ang Department of Education (DepEd), Philippine Carabao Center (PCC) at Camguidan Multi-Purpose Cooperative (CMPC) sa isang memorandum of understanding (MOU) upang matiyak ang tuluy-tuloy na suplay ng sariwang gatas at masustansyang pagkain para sa School-Based Feeding Program (SBFP) sa lungsod ng Batac.

Pinangunahan nina DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer II Vic M. Ines at DepEd School Division Superintendent ng lungsod ng Batac na si Dr. Joel Lopez ang paglagda sa isang MOU sa ilalim ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP).

Kinilala ni Ines ang pangunahing papel na ginagampanan ng DepEd sa paglaban sa kagutuman at ang pagpapanatiling malusog ng mga Plipinong mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng masustansiyang pagkain upang sila ay magkaroon ng oportunidad na maging mahusay na mamamayan kasabay ng pagtulong sa mga magsasaka upang mapanatili ang matatag na merkado para sa kanilang mga ani.

"Sa ilalim ng kasunduan, ang CMPC ay patuloy na magsusuplay ng sariwang gatas at masustansyang mga produkton ng pagkain sa DepEd bilang pangangailangan para sa kanilang supplemental feeding program," aniya.

Binigyang diin ni Ines na ang programa ay may dalawang (2) layunin, una ay ang i-ugnay ang mga agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) at mga miyembro nito sa mga matatag na institusyunal na mga mamimili at ang ikalawa ay ang pagkakaloob ng masustansyang pagkain sa mga kabataan.

"Naunawaan namin lahat kung gaano kaimportante ang SBFP at ang katapat nitong house-to-house feeding program upang matugunan ang layuning zero hunger,” aniya

Ipinahayag niya na sa panig ng DepEd ay nangangako silang susuportahan ang mga lokal na ARBO sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga ani at iba pang mga produktong agrikultural at iba pang mga kalakal para sa SBFP at ang DAR ay tutulong sa pagbibigay ng suportang pang-teknikal, at mag-uugnay sa mga ARBO sa DepEd bilang institusyunal na mamimili bilang suporta sa pagpapatupad ng SBFP sa ilalim ng EPAHP," aniya.

Ang DAR-assisted ARBO ng Camguidan MPC, bukod sa pagsasaka, ay nagpapatakbo ng milky bun processing center sa pakikipagtulungan sa PCC.