DAR, NIA in Cavite conduct site validation and briefing to construct solar-powered irrigation system

Joint site validation  and briefing for the proposed Solar Powered Irrigation System  (SPIS) for Batas-Dao Agrarian  Reform Beneficiaries Association, Inc.  in Batas- Dao, General Aguinaldo, and Calumpang Cerca Farmers Association, Inc. in Calumpang Cerca, Indang, both in Cavite City.

The Department of Agrarian Reform (DAR) and the National Irrigation Administration (NIA) recently conducted a joint site validation and briefing for the construction of a Solar Powered Irrigation System (SPIS) to determine the elevation of the site and the number of agrarian reform beneficiaries (ARBs) that will benefit the proposed 2023 irrigation projects in Cavite.

The validation and briefing was conducted by the DAR and NIA to the representatives of Cavite agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs), which include the Batas-Dao Agrarian Reform Beneficiaries Association, Inc. in Batas-Dao, General Aguinaldo and Calumpang Cerca Farmers Association, Inc. in Calumpang Cerca, Indang.

Provincial Agrarian Reform Program Officer II James Arthur T. Dubongco said the proposed SPIS, worth P8 million, will benefit residents, who are mostly ARBs in the area and are expected to boost their agricultural yield and income.

“Twelve to fifteen hectares of the proposed site can be irrigated by the SPIS, which is currently the most appropriate modern farming technique needed in the area,” he said.

Dubongco expressed his hope that through the SPIS, the ARBs will be inspired to make the lands awarded by the DAR become more productive.

He said the SPIS project is part of a whole-of-government approach as a continuing effort of the DAR to help and support the ARBs to increase their yield and income and uplift the lives of ARBO members.

DAR, NIA sa Cavite nagsagawa ng site validation at briefing para sa pagtatayo ng solar-powered irrigation system

Nagsagawa kamakailan ang Department of Agrarian Reform (DAR) at ang National Irrigation Administration (NIA) ng joint site validation at briefing para sa pagpapatayo ng Solar Powered Irrigation Project (SPIS) upang matukoy ang elevation ng site at ang bilang ng mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) na makikinabang para sa iminumungkahing 2023 proyektong patubig sa Cavite.

Ang validation at briefing ay isinagawa ng DAR at NIA sa mga kinatawan ng Cavite agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs), kabilang na ang Batas-Dao Agrarian Reform Beneficiaries Association, Inc. sa Batas-Dao, General Aguinaldo at Calumpang Cerca Farmers Association, Inc. sa Calumpang Cerca, Indang.

Sinabi ni Provincial Agrarian Reform Program Officer II James Arthur T. Dubongco na ang panukalang SPIS, na nagkakahalaga ng P8-milyon, ay pakikinabangan ng mga residente, na karamihang ay mga ARB sa lugar, at inaasahang magpapalago ng kanilang ani at kita sa agrikultura.

"Labindalawa hanggang labinlimang ektarya ng iminungkahing lugar ang maaaring mapatubigan ng SPIS, na sa kasalukuyan ay ang pinaka-angkop na modernong pamamaraan sa pagsasaka na kailangan sa lugar,” aniya.

Ipinahayag ni Dubongco ang kanyang pag-asa na sa pamamagitan ng SPIS ay magkakaroon ng inspirasyon ang mga ARB na gawing mas produktibo ang mga lupaing iginawad sa kanila ng DAR.

Aniya ang SPIS ay bahagi ng whole-of-government approach bilang isang patuloy na pagsisikap ng DAR upang matulungan ang mga ARB na mapataas ang kanilang ani at kita at maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga miyembro ng ARBO.