DAR, LGU to construct irrigation facilities in Negros Occidental

Signing of Memorandum of Understanding between the DAR, LGU of Bago City, and Paghida-et Farm Workers Association (PAFWA) for the Enhanced Partnership against hunger and poverty (EPAHP) program.

The Department of Agrarian Reform (DAR) and the local government unit (LGU) of Bago City in Negros Occidental have initiated a move to fight hunger with the signing of a memorandum of understanding (MOU) to enable the construction of irrigation facilities to help farmer-members of an agrarian reform beneficiary organization (ARBO) engaged in vegetable production increase their yield.

DAR-Western Visayas Assistant Regional Director Lucrecia S. Taberna said the agreement is being implemented under the government’s Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) program.

Taberna said that under the agreement, the DAR would provide a total project cost of three hundred forty thousand pesos (P340,000.00) for the construction of the 2.5 m x 2.5m x 2.5 m water concrete tank.

Of the total amount, two hundred forty thousand pesos (P240,000.00) are intended for the pipelines and fitting materials and one hundred thousand pesos (P100,00,000.00) for travel expenses, office supplies, and other technology-related and training expenses.

“The local government unit of Bago City, Negros Occidental would provide labor manpower with an estimated amount of fifty thousand pesos (P50,000.00) as their project counterpart,” she said.

Taberna said that Paghida-et Farm Workers Association (PAFWA), the direct beneficiary of the project, continually provides services to its members, through various social-economic activities and expands its services to include the provision of livelihood project facilities.

“The project is a big opportunity for the PAFWA for their development and this would be a challenge to them to increase its membership to make it a cooperative,” she said.

Provincial Agrarian Reform Program Officer II Engineer Arnulfo T. Figueroa also encouraged the association to expand their membership.

“DAR will assist and empower the agrarian reform beneficiaries (ARBs) and their ARBOs to increase their production and engagement in agri-based and related enterprises,” he said.

Figueroa noted that the project is being implemented to support the ARBs so that they can provide a continuous supply of vegetables to BJMP and motivate them to enhance their agricultural production.

DAR, LGU ng Bago City magtatayo ng pasilidad ng patubig sa Negros Occidental

Sinimulan ng Department of Agrarian Reform (DAR) at ng lokal na pamahalaan ng Bago City sa Negros Occidental ang isang hakbang upang labanan ang gutom sa kanilang paglagda sa isang memorandum of understanding (MOU) para makapagpatayo ng mga pasilidad ng irigasyon para sa mga miyembro ng mga magsasaka ng isang agrarian reform beneficiary organization (ARBO), na nakikibahagi sa produksyon ng gulay, ay mapataas ang kanilang mga ani.

Sinabi ni DAR-Western Visayas Assistant Regional Director Lucrecia S. Taberna na ang kasunduan ay ipinatutupad sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) program ng gobyerno.

Sinabi ni Taberna na sa ilalim ng kasunduan, ang DAR ay magbibigay ng kabuuang halaga ng proyekto na tatlong daan apatnapung libong piso (P340,000.00) para sa pagtatayo ng 2.5 m x 2.5m x 2.5 m water concrete tank.

Sa kabuuang halaga, dalawang daan at apatnapung libong piso (P240,000.00) ang inilaan para sa pipelines at fitting materials at isang daang libong piso (P100,00,000.00) para sa mga gastusin sa paglalakbay, mga gamit sa opisina at iba pang mga gastos na nauugnay sa teknolohiya at pagsasanay.

"Ang local government unit ng Bago City, Negros Occidental ay magbibigay ng labor manpower na may tinatayang halagang limampung libong piso (P50,000.00) bilang kanilang project counterpart," aniya.

Sinabi ni Taberna na ang Paghida-et Farm Workers Association (PAFWA), ang direktang benepisyaryo ng proyekto, ay patuloy na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga miyembro nito, sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad sa panlipunang ekonomiya at pagpapalawak ng mga serbisyo nito upang maisama ang pagbibigay ng mga pasilidad ng proyektong pangkabuhayan.

"Ang proyekto ay isang malaking pagkakataon para sa PAFWA para sa kanilang pag-unlad at ito ay isang hamon sa kanila na dagdagan ang mga miyembro nito upang maging isang kooperatiba," aniya.

Hinikayat din ni Provincial Agrarian Reform Program Officer II Engineer Arnulfo T. Figueroa ang asosasyon na palawakin ang kanilang kasapian.

“Tutulungan at bibigyan ng DAR ng kapangyarihan ang mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) at ang kanilang mga ARBO upang mapataas ang kanilang produksyon at pakikipag-ugnayan sa agri-based at mga kaugnay na negosyo." sinabi niya.

Sinabi ni Figueroa na ang proyekto ay ipinatutupad upang suportahan ang mga ARB upang sila ay makapagbigay ng tuluy-tuloy na suplay ng mga gulay sa BJMP at mag-udyok sa kanila na pahusayin ang kanilang produksyon sa agrikultura.