Malacañang appoints Erro as DAR-OIC Secretary

Undersecretary David Erro taking his oath of office as DAR OIC-Secretary administered by Regional Director Cupido Gerry Asuncion as outgoing Secretary Bernie Cruz and Undersecretary Lucius Junjun Malsi stood as witnesses.

QUEZON CITY—The Office of the President (OP) has appointed Atty. David Erro as (OIC) Officer-In-Charge Secretary of the Department of Agrarian Reform (DAR) replacing Acting Secretary Bernie Cruz.

By operation of the law, Cruz’s appointment should pass through the Commission on Appointments. The Congress has adjourned this June 2022, and Cruz’s appointment is, therefore, considered bypassed, prompting the OP to assign an OIC.

Cruz was appointed as acting DAR Secretary in November 2021 after former Secretary John Castriciones quit his post to run for the Senate. Cruz is now back serving as an Undersecretary of the department.

Erro, took his oath of office as DAR OIC-Secretary administered by DAR Regional Director Cupido Gerry Asuncion. His appointment from the Office of the President was signed on June 20 and received by the DAR records division on June 21. Erro will serve as OIC Secretary until June 30 when incoming Secretary Conrado Estrella III takes over as head of the agency.

Malacañang itinalaga si Erro bilang DAR-OIC Secretary

LUNGSOD NG QUEZON—Itinalaga ng Office of the President (OP) si Atty. David Erro bilang (OIC) Officer-In-Charge Secretary ng Department of Agrarian Reform (DAR) na pumalit kay Acting Secretary Bernie Cruz.

Base sa pagpapatakbo ng batas, ang appointment ni Cruz ay dapat dumaan sa Commission on Appointments. Ang Kongreso ay nag-adjourn nitong buwan ng Hunyo 2022, samakatuwid, ang appointment ni Cruz ay itinuturing na bypassed na nag-udyok sa OP na magtalaga ng isang OIC.

Si Cruz ay hinirang bilang acting DAR Secretary noong Nobyembre 2021 matapos magbitiw si dating Secretary John Castriciones sa kanyang puwesto para tumakbo sa Senado. Nagbabalik ngayon si Cruz bilang Undersecretary ng departamento.

Si Erro ay nanumpa sa tungkulin bilang DAR OIC-Secretary na pinangangasiwaan ni DAR Regional Director Cupido Gerry Asuncion. Ang kanyang appointment mula sa Office of the President ay nilagdaan noong Hunyo 20 at natanggap ng DAR records division noong Hunyo 21. Si Erro ay magsisilbing OIC-Secretary hanggang Hunyo 30 kung kalian papalitan naman siya ni incoming Secretary Conrado Estrella III bilang pinuno ng ahensya.