DAR boosts coffee production of Sarangani farmers

The training of Malalag Agrarian Reform Beneficiary Association members on quality coffee harvesting and picking the right cherries in producing fine and specialty coffee.

Barangay Malalag Cogon, Malungon, – The Department of Agrarian Reform (DAR) in the province of Sarangani recently turned over a unit of coffee pulper and coffee dehuller to Malalag Cogon Agrarian Reform Beneficiary Association (MACARBA) to further boost the coffee production in this town.

The turnover of the Php249,000 worth of post-harvest equipment coincided with the graduation of 40 members of MACARBA, who attended the two-day coffee post-harvest handling and processing training conducted by the department.

Resource person Arnel Cadeliña, a Q Robusta Grader, Specialty Coffee Roaster, and proprietor of Tay Roming Coffee Roasters, discussed the importance of quality standards to be observed in coffee harvesting and emphasized the importance of picking the right cherries in producing fine Robusta and specialty Arabica coffee.

The turnover of equipment to the Malalag Agrarian Reform Beneficiary Association members to boost the coffee production in Barangay Malalag Cogon. 

“Each stage of post-harvest handling is important and having the proper equipment in processing the cherries is also important in producing quality products,” he said.

MACARBA was registered with the Department of Labor and Employment on November 20, 2020.

MACARBA President Emilio Arañez divulged that all their member persistently worked hard together to strengthen and grow their organization.

“Through our unity and dedication, and the support provided to us by the DAR, we could achieve the success we are dreaming of, one of which is to improve the production of coffee in our area,” he said.

Arañez added that they are inspired and challenged to work more to meet the growing demand for quality specialty coffee both in the local and international markets.

The equipment provided by the DAR is under the Climate Resilient Farm Productivity Support Project-Sustainable Livelihood Support program, which is aimed to address food security amidst climate change by providing livelihood support in the form of farm machines and equipment, farm inputs, and capacity development interventions.

DAR pinalakas ang produksyon ng kape ng mga magsasaka sa Sarangani

Barangay Malalag Cogon, Malungon, – Nagkaloob kamakailan ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa lalawigan ng Sarangani ng isang coffee pulper at coffee dehuller sa Malalag Cogon Agrarian Reform Beneficiary Association (MACARBA) upang lalong palakasin ang produksyon ng kape sa bayang ito.

Ang ipinagkaloob na post-harvest equipment na nagkakahalaga ng Php249,000 ay kasabay ng pagtatapos ng 40 kasapi ng MACARBA, na dumalo sa dalawang-araw na coffee post-harvest handling at processing training na pinagsiwaan ng ahensiya.

Ibinahagi ni Resource person Arnel Cadeliña, isang Q Robusta Grader, Specialty Coffee Roaster, at proprietor ng Tay Roming Coffee Roasters, ang kahalagahan ng kalidad na pamantayan na dapat sundin sa pag-aani ng kape at binigyang pansin din ang kahalagahan ng pagpili ng tamang cherry upang makagawa ng de-kalidad na Robusta at specialty Arabica coffee.

“Ang bawat yugto ng post-harvest handling ay mahalaga at ang pagakakaroon ng tamang kagamitan sa pagproseso ng cherry ay mahalaga din upang makagawa de-kalidad na produkto,” aniya.

Ang MACARBA ay rehistrado sa Department of Labor and Employment mula noong Nobyembre 20, 2020.

Ayon kay MACARBA President Emilio Arañez ang lahat ng kanilang kasapi ay sama-samang nagtrabaho ng husto upang patatagin at palaguin ang kanilang organisasyon.

“Sa pamamagitan ng aming pagkakaisa at dedikasyon, at suporta ng DAR, ay makakamit namin ang tagumpay na aming pinapangarap, isa na rito ang pagbutihin ang produksyon ng kape sa aming lugar,” aniya.

Idinagdag pa ni Arañez na sila ay inspirado at taglay ang hamon upang lalo pang magtrabaho at matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa dekalidad na kape para sa lokal at internasyonal merkado.

Ang kagamitan ay naipagkaloob sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project-Sustainable Livelihood Support, na naglalayong tugunan ang food security ng bansa sa gitna ng pagbabago-bago ng klima sa pamamagitan ng pagkakaloob ng suportang pangkabuhayan sa anyo ng farm machines at equipment, farm inputs, at capacity development interventions.