Cebu farmers organization receives delivery truck from DAR

DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Grace B. Fua hands over the ceremonial key to Orlando Plaza, President of the Talavera United Farmers Association. The delivery truck will be used to transport vegetables, rice, corn, fruits, root crops, poultry, and other farm produce for BJMP and for the cooperative’s other buyers.

TOLEDO CITY— The Talavera United Farmers Association (TUFA) in barangay Talavera, Cebu received a multi-cab delivery truck from the Department of Agrarian Reform (DAR) which they will use to transport food supplies to the Bureau of Jail and Management Penology (BJMP) and other private buyers and consumers.

DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Grace B. Fua said the provision of the truck is part of the national government’s Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) program.

“The program reflects the commitment of DAR Secretary Conrado Estrella III to the national goal of President Ferdinand Marcos Jr. to improve farmers’ lives through the provision of various support services,” Fua said.

Fua noted that an agreement was signed between the DAR, BJMP, and TUFA specifying that the BJMP will directly buy the food requirements of the BJMP from TUFA based on the current market price.

The DAR reserves the right to monitor and evaluate the operation and management of the truck, while TUFA, as the grantee, will assume the obligation of yearly registration fees, insurance, taxes, permits and other charges, and maintenance of the truck.

 “The delivery truck worth P300,000 will be used to deliver vegetables, rice, corn, fruits, root crops, poultry, and other farm produce for BJMP and for the cooperative’s other buyers,” Fua said.

Fua explained that both the truck and DAR’s partnership with the BJMP are part of the EPAHP program to provide marketing support to farmers’ produce.

She said 83 farmers will benefit from this project which could help increase their household incomes through improved production and access to markets.

“It will also minimize post-harvest losses and enhance the quality of goods that will be sold to the markets,” she added.

TUFA President Orlando Plaza thanked DAR for supporting the farmers.

“Because of the partnership of the DAR and EPAHP, we now have a steady market for our products and could now demand fair pricing for our agri-produce,” Plaza said.

Organisasyon ng mga magsasaka sa Cebu tumanggap ng delivery truck mula sa DAR

TOLEDO CITY— Nakatanggap ang Talavera United Farmers Association (TUFA) sa barangay Talavera, Cebu ng multi-cab delivery truck mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) na kanilang gagamitin sa pagdadala ng suplay ng pagkain sa Bureau of Jail and Management Penology (BJMP), at iba pang pribadong mamimili.

Sinabi ni DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Grace B. Fua na ang pagkakaloob ng trak ay bahagi ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) ng pambansang pamahalaan.

“Ang programa ay sumasalamin sa pangako ni DAR Secretary Conrado Estrella III sa pambansang layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na mapabuti ang buhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang suportang serbisyo,” ani Fua.

Binanggit ni Fua na isang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng DAR, BJMP at TUFA na nagsasaad na ang BJMP ay direktang bibili ng mga kinakailangang pagkain ng BJMP mula sa TUFA batay sa kasalukuyang presyo sa merkado.

Susubaybayan at suriin ng DAR ang operasyon at pamamahala ng trak, habang ang TUFA, bilang grantee, ay aako ng obligasyon ng taunang mga bayarin sa pagpaparehistro, insurance, mga buwis, permit at iba pang mga singil, at pagpapanatili ng trak.

“Ang delivery truck na nagkakahalaga ng P300,000 ay gagamitin para sa paghahatid ng mga gulay, palay, mais, prutas, pananim, manok, at iba pang ani ng sakahan para sa BJMP at para sa iba pang mamimili ng kooperatiba,” ani Fua.

Ipinaliwanag ni Fua na ang trak at ang pakikipagtulungan ng DAR sa BJMP ay bahagi ng programa ng EPAHP upang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pagkokonekta sa mga magsasaka sa siguradong bibili ng kanilang mga ani.

Aniya 83 magsasaka ang makikinabang sa proyektong ito na maaaring makatulong sa pagtaas ng kita ng kanilang sambahayan sa pamamagitan ng pinabuting produksyon at pag-uugnay sa mga magsasaka sa mga pamilihan.

“Mababawasan din nito ang pagkalugi pagkatapos ng ani at papataasin ang kalidad ng mga kalakal na ibebenta sa mga pamilihan,” dagdag niya.

Pinasalamatan ni TUFA President Orlando Plaza ang DAR sa pagsuporta sa mga magsasaka.

"Dahil sa DAR at EPAHP, mayroon na kaming matatag na merkado para sa aming mga produkto at maaari na kaming humingi ng patas na presyo para sa aming mga ani," ani Plaza.