PORTASOL technology solves Pangasinan farmers’ crop drying problems

The PORTASOL distributed to the Calapugan Agrarian Reform Cooperative (CARe.Co) in Natividad, Pangasinan.

Urdaneta City, Pangasinan –The distribution of the Portable Solar (PORTASOL) dryer by the Department of Agrarian Reform (DAR) and the Department of Science and Technology (DOST) to the Calapugan Agrarian Reform Cooperative (CARe.Co) is very timely, with the country currently experiencing the rainy weather.

PORTASOL is a technology invented by Francisco Pagayon, President of the Filipino Inventors Society Producer Cooperative (FISPC).

The said multipurpose solar dryers are stackable sets of grain thermal drying trays, clean, and space-efficient and are specifically designed to reduce the moisture content of large volumes of produce. It can accommodate 150 kilos of palay per drying.

DAR Ilocos Region Director Maria Ana Francisco said the CARe.Co located in Natividad, Pangasinan, is the first of a series of DAR-assisted agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) awarded with the PORTASOL in the region.

The PORTASOL distributed to the Calapugan Agrarian Reform Cooperative (CARe.Co) in Natividad, Pangasinan.

“The PORTASOL, provided by the DOST, allows farmers to dry their grains easier and faster even during overcast days that are common during the country's rainy season,” she said.

Franciso added that the distribution of dryers and tapping the services of other government agencies is in consonance with the goals of DAR Secretary Conrado Estrella III to help boost the livelihood activities of the farmers.

CARe.Co, which is also this year's beneficiary of the DAR's Village-Level Farm-focused Enterprise Development project, is currently managing a cassava chips enterprise that employs rural women and local cassava growers in Barangay Calapugan.

CARe.Co Chairman Rogelio Pagal said drying is a crucial part of cassava processing and the PORTASOL can help the cooperative maintain the quality and quantity of its products at this time of the year.

"This is a great help to us because we can dry our cassava chips and palay faster. Thank you to the DAR and the support services sector for providing us with these multipurpose solar drying trays,” he said.

The distribution of the PORTASOL is a fulfillment of the earlier commitment of the DOST to provide the farmers with PORTASOL along with carrageenan fertilizers during the joint convention of Pangasinan Provincial Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)-Implementing Team and Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee held last June.

Teknolohiya ng PORTASOL naresolba ang problema sa pagpapatuyo ng mga pananim ng mga magsasaka sa Pangasinan

Urdaneta City, Pangasinan – Napapanahon ang naging pamamahagi kamakailan ng Portable Solar (PORTASOL) dryer ng Department of Agrarian Reform (DAR) at Department of Science and Technology (DOST) sa Calapugan Agrarian Reform Cooperative (CARe.Co) dahil sa nararanasang tag-ulan ng bansa.

Ang PORTASOL ay isang teknolohiyang inimbento ni Francisco Pagayon, Presidente ng Filipino Inventors Society Producer Cooperative (FISPC).

Ang nasabing multipurpose solar dryer ay stackable set na thermal drying tray, malinis at space-efficient at particular na idinesenyo upang mabawasan ang moisture content ng malalaking bahagi ng mga ani. Kaya nitong tumanggap ng 150 kilo ng palay sa bawat pagpapatuyo.

Inilahad ni DAR Ilocos Region Director Maria Ana Francisco na ang CARe.Co, na matatagpuan sa Natividad, Pangasinan, ay ang una sa serye ng DAR-assisted agrarian reform beneficiary organizations (ARBOs) na pinagkalooban ng PORTASOL sa rehiyon.

“Ang PORTASOL, na bigay ng DOST, ay makapagpapatuyo ng mabilis sa mga butil ng pananim kahit makulimlim pa ang panahon na karaniwan tuwing tag-ulan,” aniya.

Idinagdag ni Francisco na ang pamamahagi ng dryer at ang pakikipagtulungan sa ibang ahensiya ng pamahalaan ay alinsunod sa direksyon ni DAR Secretary Conrado Estrella III na tulungan ang mga magsasaka na palakasin ang kanilang mga pamumuhay.

Ang CARe.Co, na napagkalooban din ngayong taon ng proyekto ng DAR' na Village-Level Farm-focused Enterprise Development project, ay kasalukuyang namamahala ng cassava chips enterprise na binubuo ng mga kababaihan at mga lokal na cassava growers mula sa Barangay Calapugan.

Ayon kay CARe.Co Chairman Rogelio Pagal, ang pagpapatuyo ay mahalagang bahagi sa proseso ng cassava at malaki ang maitutulong ng PORTASOL sa kooperatiba upang mapanatili ang kalidad at dami ng kanilang produkto para sa taong ito.

"Malaking tulong ito sa amin nito dahil mabilis naming mapatutuyo ang cassava chips at palay. Maraming salamat sa DAR at sa sektor ng support services na nagbigay sa amin ng multipurpose solar drying tray,” aniya.

Ang pamamahagi ng PORTASOL ay isang katuparan ng naunang pangako ng DOST na bigyan ang mga magsasaka ng PORTASOL kasama ng mga carrageenan fertilizers sa isinagawang joint convention ng Pangasinan Provincial Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)-Implementing Team at Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee noong nakaraang Hunyo.