Agrarian reform organization in Pampanga to feed children and pregnant women

The signing of the marketing agreement between the Cruzian Multipurpose Cooperative and NNC-NCR  to feed undernourished children and pregnant women.

An agrarian reform beneficiary organization (ARBO) in Magalang, Pampanga would feed undernourished children and pregnant women through the National Nutrition Council.

This was made possible through the recent signing of a marketing agreement between the Cruzian Multipurpose Cooperative, located in Sta. Cruz, Magalang, and the National Nutrition Council–National Capital Region (NNC-NCR) which would enable the ARBO to supply the food requirements of the NNC.

The project is being implemented under the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) program of the Department of Agrarian Reform (DAR).

The EPAHP program is a government initiative addressing food security, hunger, and poverty problems through the synergy and convergence of essential services of government agencies.

DAR Central Luzon Director James Arsenio Ponce said the activity is in line with the primary goals of DAR Secretary Conrado Estrella III to support the livelihood activities of the farmers by providing them with diversified sources of income.

“Aside from providing our farmers with farm inputs and equipment to boost their farm yields, we also help them in marketing their agricultural products,” Ponce said.

Ponce disclosed that Cruzian MPC’s agricultural commodities would be used for the NNC’s Tutok Kainan Dietary Supplemental program.

The program aims to improve the quality and quantity of food and nutrient intakes of its beneficiaries by providing nutritious food commodities to undernourished pregnant women for 90 days and to nutritionally at-risk children 6-23 months old for 180 days.

“Aside from the farmers benefitting from the marketing agreement, the program also assures the well-being of the pregnant women and children because of the high quality of the Cruzian MPC’s agricultural products,” he said.

Organisasyon ng repormang agraryo sa Pampanga papakainin ang mga bata at buntis

Isang agrarian reform beneficiary organization (ARBO) sa Magalang, Pampanga ang magpapakain ng mga undernourished na bata at buntis sa pamamagitan ng National Nutrition Council.

Ito ay naging posible sa pamamagitan ng paglagda kamakailang ng isang kasunduan sa marketing sa pagitan ng Cruzian Multipurpose Cooperative, na matatagpuan sa Sta. Cruz, Magalang, at ng National Nutrition Council–National Capital Region (NNC-NCR) na magbibigay-daan sa ARBO na magsuplay ng mga pangangailangan sa pagkain ng NNC.

Ang proyekto ay ipinatutupad sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) program ng Department of Agrarian Reform (DAR).

Ang programa ng EPAHP ay isang inisyatiba ng pamahalaan na tumutugon sa mga problema sa seguridad ng pagkain, kagutuman at kahirapan sa pamamagitan ng pagsasanib ng serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno.

Ayon kay DAR Central Luzon Director James Arsenio Ponce, ang aktibidad ay naaayon sa pangunahing layunin ni DAR Secretary Conrado Estrella III na suportahan ang mga gawaing pangkabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng sari-saring pagkukunan ng kita.

“Bukod sa pagkakaloob sa ating mga magsasaka ng mga farm inputs at equipment upang mapalago ang kanilang mga ani, tintulungan din natin sila sa pagbebenta ng kanilang mga produktong pang-agrikultura,” ani Ponce.

Ipinahayag ni Ponce na ang mga produktong agrikultural ng Cruzian MPC ay gagamitin sa Tutok Kainan Dietary Suppplemental program ng NNC.

Ang programa ay may layuning mapagbuti ang kalidad at dami ng makakain at nutrisyon ng mga benepisyaro nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga buntis sa loob ng 90 araw at mga batang kulang sa nutrisyon na 6-23 buwan sa loob ng 180 araw.

“Bukod sa pakinabang ng mga magsasaka dahil sa marketing agreement, tinitiyak din ng programa ang kapakanan ng mga buntis at mga bata dahil sa mataas na kalidad ng mga produkto ng Cruzian MPC,” aniya.