[SPLIT News Alert] DAR Chief to distribute e-titles to Eastern Visayas farmers

DAR Secretary Conrado Estrela III. (DAR file photo)

Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III is expected to distribute a total of 2,591 electronic titles (e-titles) to 1,839 agrarian reform beneficiaries (ARBs) comprising a total of 3,922 hectares in Eastern Visayas this Thursday, January 26, 2022, under the Support to Parcelization of Lands for Individual Titling or SPLIT Project of the Department of Agrarian Reform (DAR).

Estrella will distribute the first batch of individual titles generated under the SPLIT Project at the Visayas State University-Tolosa Campus auditorium.

Estrella said the SPLIT project intends to fast-track the subdivision of collective certificates of land ownership award (CCLOAs) of about 1.3 million hectares of land nationwide.

“The SPLIT project was funded by the World Bank so that CCLOAs could be parceled and issue individual titles to the ARBs. We will release individual e-titles to protect and affirm the property rights of our ARBs,” Estrella said.

Estrella vowed to support the call of President Ferdinand R. Marcos Jr. to expedite the distribution of land titles to ARBs this year and provide support services to help them improve their living conditions.

Atty. Robert Anthony Yu, Eastern Visayas Regional Director, disclosed that around 17,496 CCLOAs covering a total of 220,473 hectares of agricultural lands, situated in different parts of the region, are included in the SPLIT project.

He said that 67,601 hectares have already been validated by the region, while 3,922 hectares have been issued with e-titles.

DAR Chief nakatakdang mamahagi ng e-titles sa mga magsasaka sa Eastern Visayas

Inaasahang mamamahagi si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ng may kabuuang 2,591 electronic titles (e-titles) sa 1,839 agrarian reform beneficiaries (ARBs) na may kabuuang 3,922 ektarya sa Eastern Visayas ngayong Huwebes, Enero 26, 2022, sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT Project ng Department of Agrarian Reform (DAR).

Ipapamahagi ni Estrella ang unang batch ng mga indibidwal na titulo na nabuo sa ilalim ng SPLIT Project, sa Visayas State University-Tolosa Campus auditorium.

Sinabi ni Estrella na ang SPLIT project ay naglalayon na pabilisin ang paghahati-hati ng collective certificates of land ownership award (CCLOAs) ng humigit-kumulang 1.3 milyong ektarya ng lupa sa buong bansa.

“Ang proyekto ng SPLIT ay pinondohan ng World Bank upang ang mga CCLOA ay mahati at makapag-isyu ng mga indibidwal na titulo sa mga ARB. Maglalabas kami ng mga indibidwal na e-title para protektahan at pagtibayin ang mga karapatan sa ari-arian ng aming mga ARB,” ani Estrella.

Nangako si Estrella na susuportahan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa mga ARB ngayong taon at magbibigay ng mga suportang serbisyo upang matulungan silang mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay.

Ibinunyag ni Atty. Robert Anthony Yu, Eastern Visayas Regional Director, na humigit-kumulang 17,496 CCLOAs na sumasaklaw sa kabuuang 220,473 ektarya ng mga lupang pang-agrikultura, na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, ay kasama sa proyekto ng SPLIT.

Aniya, nasa 67,601 ektarya na ang na-validate ng rehiyon, habang 3,922 ektarya ang nabigyan na ng e-titles.