Tacloban farmers get P1.5-M funding from DAR to build a greenhouse

DAR Assistant Regional Director Ismael Aya-ay, representing Regional Director Robert Anthony Yu, and Mayor Remedios Petilla sign the memorandum of agreement for the implementation of DAR’s Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities (SuRe ARCs) program in the municipality of Palo.

TACLOBAN CITY – Farmer-members of the San Agustin Rice Farmers and Livelihood Association (SANAG) received a ₱1.5 million grant from the Department of Agrarian Reform (DAR) to help and encourage them to increase their income through vegetable production.

SANAG members will establish and manage a greenhouse based on a memorandum of agreement signed between the DAR, represented by Asst. Regional Director Ismael Aya-ay and Mayor Remedios Petilla of the local government (LGU) of Palo, Leyte.

Aya-ay said the grant is taken from the Agrarian Reform Fund (ARF) for the implementation of the Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities (SuRe ARCs) program.

Aya-ay said that under the SuRe ARCs program, SANAG members were taught how to use greenhouse technology for their vegetable crops.

“The greenhouse facility will enable growers to plant off-season crops leading to all-year-round production. This would also translate to more productivity and higher earnings for farmers,” Aya-ay said.

Aya-ay said the SuRe ARCs program is in line with the food security program of President Ferdinand R. Marcos Jr. It is also one of the major goals of DAR Secretary Conrado Estrella III, to introduce modern farm technologies and provide modern farm equipment to agrarian reform beneficiaries.

Under the agreement, the LGU of Palo will lead in the implementation of the project through the engagement and procurement of goods and items.

The project will also provide the farmers in the locality access to quality seeds and seedlings and ensure the production of improved crop varieties and better-quality of plant materials.

Petilla expressed her appreciation and thanks to DAR for choosing her municipality as the recipient of the said project.

SANAG, a DAR-assisted farmer organization within the Palo agrarian reform community, was pre-selected to be the recipient of the greenhouse to help them expand their livelihood activities and generate more income by undertaking the enterprise-based crop nursery project of SuRe ARCs.

Mga Magsasaka sa Tacloban nagkaroon ng P1.5-M pondo mula sa DAR para makapagtayo ng greenhouse

TACLOBAN CITY – Nakatanggap ng ₱1.5 milyon mula sa Department of Agrarian Reform (DAR) ang mga magsasakang-miyembro ng San Agustin Rice Farmers and Livelihood Association (SANAG) upang tulungan at hikayatin silang madagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay.

Ang mga miyembro ng SANAG ay magtatatag at mamamahala ng isang greenhouse batay sa isang memorandum of agreement na nilagdaan sa pagitan ng DAR, na kinakatawan ni Assistant Regional Director Ismael Aya-ay at Mayor Remedios Petilla ng lokal na pamahalaan ng Palo, Leyte.

Sinabi ni Aya-ay na ang kalooob ay kinuha mula sa Agrarian Reform Fund (ARF) para sa pagpapatupad ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities (SuRe ARCs) program.

Sinabi ni Aya-ay na sa ilalim ng programang SuRe ARCs, tinuruan ang mga magsasaka ng SANAG kung paano gamitin ang teknolohiyang greenhouse para sa kanilang mga pananim na gulay.

“Ang pasilidad na greenhouse ay magbibigay-daan sa mga magsasaka na magtanim ng mga gulay kahit na wala sa panahon, kaya’t sila ay maka-aani ng gulay sa buong taon. Ibig sabihin, mas maraming ani, mas mataas ang kita para sa mga magsasaka," ani Aya-ay.

Sinabi ni Aya-ay na ang programang SuRe ARCs ay naaayon sa food security program ni Pangulong R. Ferdinand Marcos Jr. Isa rin ito sa mga pangunahing layunin ni DAR Secretary Conrado Estrella III, na ipakilala ang mga makabagong teknolohiya sa pagtatanim at magbigay ng modernong kagamitan sa pagsasaka sa mga agrarian reform beneficiaries.

Sa ilalim ng kasunduan, ang lokal na pamahalaan ng Palo ang mangunguna sa pagpapatupad ng proyekto na kinabibilangan ng pakikipag-ugnayan at pagbili ng mga kalakal at mga kagamitan.

Ang proyekto ay magbibigay rin sa mga magsasaka sa lokalidad ng mapagkukunan ng mga de-kalidad na binhi at mga punla at tityakin ang produksyon ng mga pinahusay na uri ng pananim at mas mahusay na kalidad ng mga materyales sa pagtatanim.

Nagpahayag sii Petilla ng kanyang pasasalamat sa DAR sa pagpili sa kanyang munisipyo bilang tatanggap ng nasabing proyekto.

Ang SANAG, na isang organisasyon ng mga magsasaka na tinulungan ng DAR sa loob ng agrarian reform community ng Palo, ay paunang napili upang tumanggap ng greenhouse upang tulungan silang palawakin ang kanilang mga aktibidad sa kabuhayan at magkaroon ng mas maraming kita sa pamamagitan ng pagsasagawa ng enterprise-based crop nursery project sa ilalim ng SuRe ARCs.