[SPLIT News Alert] Estrella assigns DAR officials to supervise Project SPLIT in every Region


Secretary Conrado Estrella III. (DAR file photo)

Agrarian Reform Secretary Conrado Estella III has assigned his central office officials to every Region to expedite the processing of individual electronic land titles (e-titles) and corresponding hectares of agricultural lands for redistribution to agrarian reform beneficiaries (ARBs) under the Support to Parcelization of Land for Individual Titling (SPLIT) project .

Estrella said that all the DAR undersecretaries and assistant secretaries have been tapped and given specific assignments to work closely with regional directors to ensure that the processing of the individual e-land titles under the Project SPLIT is on schedule.

“We need to hasten the distribution of e-titles since our ARBs are aching to till their respective shares of farmlots,” Estrella said.

Undersecretary for External Affairs and Communications Operations, Atty. Marilyn Barua-Yap, is assigned to directly supervise the Ilocos and Cordillera Autonomous Regions; Undersecretary for Support Service, Atty. Milagros Isabel Cristobal, to Cagayan Valley, Central Visayas and Caraga; Undersecretary for Field Operations, Atty. Kazel Celeste, to Calabarzon and Mimaropa; and Undersecretary for Mindanao Affairs and Rural Development Amihilda Sangcopan to Western Mindanao and Soccsksargen;

Undersecretary for Planning, Policy and Research, Atty. Luis Meinrado Pangulayan, is tasked to oversee Central Luzon; Undersecretary for Legal Affairs, Atty. Napoleon Galit, to Bicol, while working in tandem with Undersecretary for Foreign-Assisted for Special Project Jesry Palmares for Western Visayas and Eastern Visayas; and Undersecretary for Finance Management and Administration Jeffrey Galan to Northern Mindanao.

Estrella also called up all the assistant secretaries to lend a hand in getting the job done and ensure that every step of the way is closely monitored to avoid any lapses.

“As much as possible, we do not want to redo the whole process. We want to make sure that everything is in order,” he stressed.

Despite the rigorous process of subdividing collective CLOAs, the DAR is slowly but steadily making some progress.

So far, a total of 18,802 parcelized e-titles, covering 23,898 hectares of agricultural lands, have been distributed to 16,888 ARBs.

Estrella inatasan ang mga opisyal ng DAR na mangasiwa sa proyektong SPLIT sa bawat Rehiyon

Inatasan ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang kanyang mga opisyal sa sentral na tanggapan sa bawat Rehiyon upang mapabilis ang pagproseso ng mga indibidwal na electronic land title (e-titles) at kaukulang ektarya ng mga lupang pang-agrikultura para muling ipamahagi sa agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa ilalim ng Support to Parcelization of Land for Individual Titling (SPLIT) project

Sinabi ni Estrella na ang lahat ng DAR undersecretaries at assistant secretaries ay nabigyan ng partikular na mga tungkulin upang direktang makipagtulungan sa mga regional director upang matiyak na ang pagproseso ng mga indibidwal na e-title sa ilalim ng Project SPLIT ay nasa iskedyul.

“Kailangan nating pabilisin ang pamamahagi ng pansariling e-titles dahil ang ating mga ARB ay naghahangad na bungkalin ang kani-kanilang mga lupang pansakahan,” ani Estrella.

Hinirang ni Estrella si Undersecretary for External Affairs and Communications Operations, Atty. Marilyn Barua-Yap, na pangasiwaan ang SPLIT project sa Ilocos at Cordillera Autonomous Regions; Undersecretary for Support Service, Atty. Milagros Isabel Cristobal, sa Cagayan Valley, Central Visayas at Caraga; Undersecretary for Field Operations, Atty. Kazel Celeste, sa Calabarzon and Mimaropa; at Undersecretary for Mindanao Affairs and Rural Development Amihilda Sangcopan sa Western Mindanao and Soccsksargen;

Sina Undersecretary for Planning, Policy and Research, Atty. Luis Meinrado Pangulayan, ay itinalaga sa Central Luzon; Undersecretary for Legal Affairs, Atty. Napoleon Galit, sa Bicol, habang nakikipagtulungan kay Undersecretary for Foreign-Assisted for Special Project Jesry Palmares sa pangangasiwa sa Western Visayas at Eastern Visayas; at Undersecretary for Finance Management and Administration Jeffrey Galan sa Northern Mindanao.

Tinawagan din ni Estrella ang lahat ng mga assistant secretary na makipagtulungan upang maisakatuparan ang proyektong SPLIT nang maayos at masigurong bawat hakbang ay nasusubaybayan nang mabuti para maiwasan ang anumang pagkakamali.

“Hangga’t maaari, ayaw nating ulitin ang buong proseso dahil lamang sa munting kamalian. Nais nating siguruhing ang lahat ay maayos na naisasakatuparan,” aniya.

Sa kabila nang masalimuot na proseso ng paghahati-hati ng mga collective CLOA, dahan-dahan ngunit patuloy na lumalaki na rin ang nagagawa ng DAR.

Sa kasalukuyan, umaabot na sa 18,802 nahahati-hatin e-titles na sumasaklaw sa 23,898 ektaryang lupang pansakahan ang naipamahagi na sa 16,888 ARBs.