DAR holds public consultation with ARBs in Luzon for IRR of the New Agrarian Emancipation Act

Atty. Kazel C. Celeste, Undersecretary for Field Operations Office (FOO) led the discussions and public consultation for the formulation of the implementing rules and regulations (IRR) for Republic Act No. 11953 or the New Agrarian Emancipation Act in Quezon City.

The Department of Agrarian Reform (DAR) has conducted a public consultation among agrarian reform beneficiaries (ARBs) in Luzon to ask for their input in the drafting of the implementing rules and regulations (IRR) of the New Agrarian Emancipation Act, otherwise known as Republic Act No. 11953.

A total of 117 agrarian reform beneficiaries (ARBs) from seven (7) regions participated in the public consultation led by Undersecretary Atty. Kazel C. Celeste of the Field Operations Office. Representatives from the Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, and Cordillera Administrative Region, were present during the consultation held on August 31, 2023, in Quezon City.

Atty. Kazel C. Celeste, Undersecretary for Field Operations Office (FOO) led the discussions and public consultation for the formulation of the implementing rules and regulations (IRR) for Republic Act No. 11953 or the New Agrarian Emancipation Act in Quezon City.

“We have to conduct discussions and public consultation for Luzon, Visayas, and Mindanao, for their inputs with regard to the IRR, as per the instructions of Secretary Conrado M. Estrella III,” Celeste said.

The DAR- Technical Working Group (TWG) was tasked to submit the IRR and framework on or before September 22, 2023.

Among the issues raised by the ARBs were how the future ARBs would benefit from the law, lost titles or the titles that are not in the possession of the ARBs, and the benefit of the law to ARBs who have already fully paid their awarded lands under the Comprehensive Agrarian Reform Law.

RA 11953 condones the debt burden of agrarian reform beneficiaries in the amount of P57.57 billion which would benefit 610,054 ARBs, covering 1,173,101.57 hectares of agrarian reform lands.

DAR nagsagawa ng pampublikong konsultasyonsa mga ARB sa Luzon para sa IRR ng New Agrarian Emancipation Act

Nagsagawa ng pampublikong konsultasyon ang Department of Agrarian Reform (DAR) sa mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa Luzon upang hingin ang kanilang mga input sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations (IRR) ng New Agrarian Emancipation Act, o kilala bilang ng ang Republic Act No. 11953.

May kabuuang 117 Agrarian reform beneficiaries (ARBs) mula sa pitong (7) rehiyon ang lumahok sa public consultation na pinangunahan ni Undersecretary Atty. Kazel C. Celeste ng Field Operations Office. Ang mga kinatawan mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, at Cordillera Administrative Region, ay naroroon sa isinagawang konsultasyon noong Agosto 31, 2023 sa Quezon City.

"Kailangan nating magsagawa ng mga talakayan at pampublikong konsultasyon para sa Luzon, Visayas, at Mindanao, para sa kanilang mga input patungkol sa IRR, ayon sa tagubilin ni Secretary Conrado M. Estrella III," ani Celeste.

Ang DAR- Technical Working Group (TWG) ay inatasang magsumite ng IRR at framework sa Setyembre 22, 2023.

Kabilang sa mga isyung inilatag ng mga ARB ay kung paano makikinabang ang mga susunod na ARB sa batas, ang mga nawawalang titulo o ang mga titulong hindi hawak ng mga ARB, at kung mapakikinabangan ba ang batas ng mga ARB na ganap ng nabayaran ang iginawad na lupa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law.

Ang RA 11953 ay nagbubura sa pasanin sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries na may halagang P57.57 bilyon kung saan makikinabang ang 610,054 ARBs na sumasaklaw sa 1,173,101.57 ektarya ng mga lupa sa ilalim ng repormang agraryo.