DAR-Isabela scholars roll-out "Buhay sa Gulay" project of the agency

CABATUAN, Isabela - THIRTY-SIX (36) Farm Business School (FBS) scholars from Diamantina SN Credit Cooperative (DSNCC) has implemented the Department of Agrarian Reform’s (DAR) “Buhay sa Gulay” project, an urban farming initiative of the agency to provide sufficient food supply and additional income to the residents of urban areas.

FBS is a program aimed to develop and train farmer-beneficiaries of the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) become farmer-entrepreneurs.

Regional Director Samuel S. Solomero lauded the DSNCC, an agrarian reform beneficiary organization (ARBO) assisted by the Provincial Office of DAR, for their effort to participate in providing food security in Isabela.

“This project is worth emulating and I am tasking our Provincial Agrarian Reform Program Officers (PARPO) to identify other possible areas to setup "Buhay sa Gulay" project,” Solomero said.

Solomero added that he is looking forward that majority of urban areas in Cagayan Valley region would implement this project because it would open the eyes of the people on the importance of farming in the community.

DSNCC Chairman Buencamino Cadiz thanked the DAR regional and provincial office headed by Solomero and PARPO II Eunomio Jr. P. Israel for providing technical assistance and various agricultural inputs to the members of the cooperative.

The 106 member of the cooperatives consist of 56 ARBs, 37 ARH Household, and 13 non-ARBs.

"Buhay sa Gulay" project ng DAR isinagawa ng mga iskolar sa Isabela

CABATUAN, Isabela - TATLUMPU’T-ANIM (36) na iskolar ng Farm Business School (FBS) ng Diamantina SN Credit Cooperative (DSNCC) ang nagsagawa kamakailan ng proyektong “Buhay sa Gulay” ng Department of Agrarian Reform (DAR), isang urban farming na inisiyatibo ng ahensya upang makapagbigay ng sapat na mapagkukuhanan ng pagkain at dagdag kita sa mga residente sa kalunsuran.

Layunin ng FBS program na idebelop at turuan ang mga farmer-beneficiaries ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) na maging mga negosyanteng magsasaka.

Pinuri ni Regional Director Samuel S. Solomero ang DSNCC, isang agrarian reform beneficiary organization (ARBO) na ginagabayan ng Provincial Office ng DAR, sa kanilang pakikilahok upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng Isabela.

“Ang proyektong ito ay nararapat lamang na tularan kaya inaatasan ko ang ating mga Provincial Agrarian Reform Program Officer (PARPO) na tumingin ng iba pang mga posibleng lugar na pwedeng tayuan ng proyektong "Buhay sa Gulay",” ani Solomero.

Idinagdag pa ni Solomero na umaasa siyang karamihan sa mga urban areas sa rehiyon ng Cagayan Valley ay ipapatupad ang proyektong ito dahil ito ay makapagbubukas sa isipan ng mga tao na ang pagtatanim ay mahalaga sa komunidad.

Nagpapasalamat naman si DSNCC Chairman Buencamino Cadiz sa DAR regional at provincial office na pinamumunuan nina Solomero at PARPO II Eunomio Jr. P. Israel para sa pagbibigay ng tulong teknikal at mga gamit pang-agrikultura.

Ang 106 kasapi ng kooperatiba ay binubuo ng 56 ARBs, 37 ARH household at 13 non-ARBs.